Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití moderních metod hodnocení a řízení výkonnosti podniku založených na EVA
Autor: Kolařík, Rostislav
URI: http://hdl.handle.net/10563/3692
Datum: 2007-02-09
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Moderní ekonomické přístupy k řízení podniků v minulých letech přinesly také nový pohled na měření a hodnocení výkonnosti podniku. Jedním z nich je hodnotový přístup. Jedním z konceptů hodnotového řízení je ekonomická přidaná hodnota (EVA). Cílem disertační práce je vytvoření metodiky nebo souboru doporučení určených českým podnikům pro využití hodnotového přístupu a ukazatele EVA při měření a řízení výkonnosti.Jako východisko pro naplnění cíle je provedena kritická literární rešerše domácích i zahraničních literárních pramenů. Dále byl zpracován dotazníkový průzkum zaměřený na finanční řízení výkonnosti v českých podnicích s cílem poznat stávající praxi. Součástí disertační práce je odvození vztahů a pro výpočet parametrů moderního bonusového modelu založeného na EVA, jak dosud nebyly publikovány. Bylo zpracováno pět případových studií vybraných podniků, které se zaměřily na tvorbu EVA a faktory hodnoty. Byl vytvořen komplexní program, který slouží ke konverzi účetních dat, výpočtu a analýze tvorby podnikové EVA. Součástí práce je detailní případová studie, která prezentuje podrobný konkrétní návrh implementace ukazatele EVA v podniku. Závěrem práce uveden soubor základních rad a doporučení pro využití ukazatele EVA v českých podnicích.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kolařík_2007_dp.pdf 1.336Mb PDF Zobrazit/otevřít
kolařík_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kolařík_2007_op.doc 34.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet