Profesní příběhy učitelek-expertek

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Profesní příběhy učitelek-expertek

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Profesní příběhy učitelek-expertek
Autor: Ondrová, Eva
Vedoucí: Gavora, Peter
Abstrakt: Cílem této práce, která má teoreticko-empirický charakter, je zanalyzovat profesní příběhy učitelek-expertek a popsat, jak vnímají svoji profesionalitu a faktory, které ji determinovaly. V první části práce jsou prezentovány teoretické směry, které se zabývají profesním vývojem učitele a jeho jednotlivými fázemi, s důrazem na fázi experta. Zároveň je zde věnován prostor naraci jako formě sebereflexe i konstrukce identity učitele. Druhá, empirická část, prezentuje na základě kvalitativně metodologického přístupu životního příběhu samotný výzkum, jehož výsledkem je analýza a interpretace dat získaných formou hloubkových roz-hovorů. Z ní se pak vyvozuje teorie o profesním a osobním vývoji zkoumaných učitelek a o vlivech, které tento vývoj formovaly a dotvářely.
URI: http://hdl.handle.net/10563/36940
Datum: 2015-11-24
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav školní pedagogiky
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 41329


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
ondrová_2016_dp.pdf 2.578Mb PDF Zobrazit/otevřít None
ondrová_2016_op.docx 18.36Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
ondrová_2016_vp.docx 17.47Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet