Využití vzdělávacích programů v podmínkách předškolního vzdělávání v oblasti rozvoje matematických představ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití vzdělávacích programů v podmínkách předškolního vzdělávání v oblasti rozvoje matematických představ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ficová, Lucia
dc.contributor.author Valentová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:23Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:23Z
dc.date.issued 2015-11-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36950
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zjišťováním možností využití vzdělávacích programů v podmínkách předškolního vzdělávání v oblasti rozvoje matematických představ. Je rozdělena do dvou částí část teoretická a praktická. První kapitola teoretické části se zabývá matematickými oblastmi, se kterými se děti předškolního věku seznamují a které budou v aplikační části pomocí vzdělávacích programů rozvíjeny. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s oblastí matematických představ zakomponovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Třetí kapitola propojuje poznatky dvou předchozích kapitol do komplexního a kompaktního celku v oblasti matematických představ dětí předškolního věku. Praktická část se věnuje možnostem rozvoje matematických představ u dětí předškolního věku pomocí dvou vzdělávacích programů (aplikací) Kids play and learn a TS Matematika - logické hry. V této části najdeme cíl programu, jeho průběh, strukturu a organizaci. Výsledky realizace jsou prezentovány v závěru aplikační části, kde najdeme i doporučení pro praxi v práci s digitálními technologiemi v mateřské škole.
dc.format 52 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávací program cs
dc.subject matematická představa cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject Educational program en
dc.subject mathematical imagination en
dc.subject pre-school education en
dc.title Využití vzdělávacích programů v podmínkách předškolního vzdělávání v oblasti rozvoje matematických představ
dc.title.alternative Pre-school educational programs and their use in the terms of development of mathematical concepts
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sedláček, Lubomír
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the identification of the utilization potential of educational programs in the conditions of pre-school education in the area of mathematical imagination development. The thesis is divided into two parts - the theoretical and practical ones. The first chapter of the theoretical part deals with areas of mathematics with which preschool children become acquainted and which will be further developed in the application part through educational programs. Chapter two introduces the field of mathematical imagination integrated the Framework Educational Programme for Pre-school Education. The third chapter combines the findings of the previous two chapters into a complex and compact unit within mathematical imaginations at pre-school age. The practical part discusses possibilities of the development of mathematical imagination of pre-school children by means of educational programs (applications) Kids play and learn, and TS Matematika - logical games. This part of the thesis introduces the objective of the program, its course, structure and organization. The outcomes of the realization are presented in the Conclusion to the application part where readers may also find recommendations for the practice with digital technologies in kindergartens.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41340
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-22
local.subject mateřské školy cs
local.subject matematika cs
local.subject kindergartens en
local.subject mathematics en


Files in this item

Files Size Format View Description
valentová_2016_dp.pdf 2.864Mb PDF View/Open None
valentová_2016_op.docx 20.51Kb Unknown View/Open None
valentová_2016_vp.docx 20.96Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account