Projekt hodnocení zaměstnanců ve firmě LEX consulting, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt hodnocení zaměstnanců ve firmě LEX consulting, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Němcová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:59:44Z
dc.date.available 2010-07-15T03:59:44Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3697
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení ve firmě LEX consulting, s.r.o. Celá práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části je charakterizován systém hodnocení a jeho postavení v personalistice. Další část diplomové práce se zabývá představením společnosti, analýzou řízení lidských zdrojů a současného stavu hodnocení pracovníků ve společnosti LEX consulting, s.r.o. Teoretická a analytická část jsou východisky pro třetí projektovou část, kde je navrhnut systém hodnocení zaměstnanců. Pro hodnocení zaměstnanců byly vytvořeny čtyři hodnotící formuláře: hodnocení zaměstnanců spolupracovníky, vedoucími, zákazníky a hodnocení vedoucích pracovníků. V závěru projektové části jsou uvedeny náklady, přínosy a rizika navrhovaného řešení. cs
dc.format 80 s., 21 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2316896 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject personální řízení cs
dc.subject hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject hodnotící rozhovor cs
dc.subject metody hodnocení cs
dc.subject chyby vyskytující se při hodnocení cs
dc.subject kritéria hodnocení cs
dc.subject personnel management en
dc.subject employee appraisal en
dc.subject appraisal interview en
dc.subject methods of appraisal en
dc.subject mistakes occurring during appraisal en
dc.subject appraisal criteria en
dc.title Projekt hodnocení zaměstnanců ve firmě LEX consulting, s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of Employee Appraisal at the LEX consulting, Ltd. Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the appraisal system operated in the LEX consulting, s.r.o. (Ltd.) company. The whole thesis is divided into three parts. The first part - theoretical - includes characteristics of the appraisal system and its position within human resources management. Another part of the thesis deals with introduction of the company, the analysis of human resources management and the existing status of employee appraisal at the LEX consulting, s.r.o. (Ltd.) company. The theoretical and analytical parts form the basis for the third project part, which contains the design of employee appraisal system. The appraisal of employees shall be conducted using the following four forms: employee appraisal by colleagues, by supervisors, customers and by management. The final part - project - lists costs, benefits and risks generated by the proposed solution. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6146
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
němcová_2007_dp.pdf 2.209Mb PDF View/Open
němcová_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
němcová_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account