Subjektivní odpovědnost rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Subjektivní odpovědnost rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Subjektivní odpovědnost rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte
Autor: Beníčková, Alexandra
Vedoucí: Suchánková, Eliška
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivní odpovědnosti rodičů a pedagogů za úspěchy a neúspěchy dítěte. V teoretické části jsou objasněny všechny aspekty, které se k tomuto tématu pojí. Zprvu je zaměřena na osobnost dítěte, která prochází výchovně vzdělávacím procesem a je prostřednictvím jej utvářena. Práce se dále zabývá školní úspěšností a neúspěšností a jejich konkrétními specifikami a důsledky. Druhá polovina teoretické části je věnována činitelům výchovně vzdělávacího procesu. Konkrétně je třetí kapitola zaměřena na rodiče a jejich roli v tomto procesu. V samotném závěru teoretické části je přiblížena profese pedagoga z pohledu jeho osobnostní stránky i té profesní, která je typická především diagnostikou prospěchu. Cílem praktické části je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit míru subjektivní odpovědnosti, kterou pociťují pedagogové a rodiče za úspěchy a neúspěchy dítěte. Zjištěné míry odpovědnosti jsou dále navzájem porovnávány pro efektivní výstupy diplomové práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/36995
Datum: 2015-11-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 41408


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
beníčková_2016_dp.pdf 2.121Mb PDF Zobrazit/otevřít None
beníčková_2016_op.docx 24.16Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
beníčková_2016_vp.doc 48.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet