Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Jelínková, Gabriela
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:29Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37007
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce jsou multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek. Práce zpočátku vymezuje samotný pojem kompetence, poté se zabývá možným dělením kompetencí. Následující část je zaměřena na kompetence klíčové. Stěžejní částí této kapitoly jsou multikulturní kompetence. Její součástí je pojednání o jednotlivých složkách či modelech multikulturních kompetencí. První kapitolu uzavírá oblast, která je věnována rozvoji multikulturních kompetencí. V další kapitole se diplomová práce zabývá pracovníkem nepojistných sociálních dávek. Stručně je zmíněn pojem referent, hlouběji se však práce zaměřuje na pojem sociálního pracovníka. Zabývá se legislativními předpoklady, dalším vzděláváním a pracovní náplní sociálního pracovníka. Dále se práce zaměřuje na kompetence sociálního pracovníka a to zejména na ty multikulturní. Součástí druhé kapitoly je také vymezení vztahu sociálního pracovníka s klientem a následně popis práce s příslušníky romského etnika. V praktické části byl proveden kvantitativní výzkum za pomoci anonymního dotazníku a Q metodologie. Výzkumným souborem byli pracovníci nepojistných sociálních dávek, Úřadu práce kontaktního pracoviště Vsetín, konkrétněji sociální pracovníci. Cílem bylo zjistit, jaká je úroveň osvojených multikulturních kompetencí, jakou důležitost multikulturním kompetencím pracovníci nepojistných sociálních dávek přisuzují a také zjistit, zda mezi úrovní osvojení a důležitostí existuje význam.
dc.format 118 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kompetence cs
dc.subject multikulturní cs
dc.subject interkulturní cs
dc.subject multikulturní kompetence cs
dc.subject pracovník nepojistných sociálních dávek cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject competence en
dc.subject multicultural en
dc.subject intercultural en
dc.subject multicultural competence en
dc.subject non-insurance social benefits workers en
dc.subject social worker en
dc.title Multikulturní kompetence pracovníků nepojistných sociálních dávek
dc.title.alternative Multicultural Competences of Non-Insurance Social Benefits Workers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petr Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated The subject of this master thesis is the multicultural competence of employees of non-insurance social benefits. Initially, the very concept of competency is defined, then this study deals with the possible division of competencies. The following section focuses on key competencies. The main part of this chapter seeks to provide an analysis of multicultural competencies. It includes a discussion about the individual components and multicultural competence examples. The first chapter concludes with a section that is dedicated to developing multicultural competencies. In the next chapter the thesis deals with an employee of non-insurance social benefits. The notion of a desk officer is mentioned briefly, but the notion of a social worker is specified in greater detail. It deals with legislative requirements, continuing education and job descriptions of a social worker. The thesis focuses on the competencies of social workers, multicultural competencies in particular. Defining the relation of a social worker with a client is an integral part of the second chapter as well as the description of working with the Roma ethnic minority. The practical part presents a quantitative research conducted with the help of an anonymous questionnaire and Q - methodology. In the research group there were employees of non-insurance social benefits, the Labour Office in Vsetín, specifically social workers. The aim was to ascertain the level of acquired multicultural competencies, the significance of multicultural competencies for workers of non-insurance social benefits, and it also seeked to find out whether there is a link between the level of proficiency and the significance.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41420
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
jelínková_2016_dp.pdf 1.965Mb PDF View/Open None
jelínková_2016_op.docx 17.96Kb Unknown View/Open None
jelínková_2016_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account