Punková subkultura a její hodnoty

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Punková subkultura a její hodnoty

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Punková subkultura a její hodnoty
Autor: Jonáková, Zuzana
Vedoucí: Balvín, Jaroslav
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hodnotami české punkové subkultury a proměnami těchto hodnot od příchodu punkové subkultury do Československa až po současnost. Teoretická část je rozdělena do tří segmentů. První se zaměřuje na zkoumání tématu v české i zahraniční literatuře, souvislost tématu se sociálně pedagogickým oborem a vysvětluje základní pojmy používané v práci. Druhá část se zaměřuje na hodnoty a životní styl punkové subkultury. Třetí část obsahuje popis vzniku punkové subkultury v Anglii a USA. Následně přináší historii české punkové subkultury, na níž navazuje kapitola zabývající se fenomény současnosti, pronikajícími do subkultury. Praktická část se zabývá proměnami hodnot punkové subkultury a tím, jak tyto proměny prožívají samotní punkeři. Sběr dat probíhá pro-střednictvím polostrukturovaného rozhovoru. Data jsou vyhodnocena za pomoci metody zakotvené teorie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37008
Datum: 2015-11-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 41422


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
jonáková_2016_dp.pdf 2.656Mb PDF Zobrazit/otevřít None
jonáková_2016_op.doc 57.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
jonáková_2016_vp.docx 17.44Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet