Multikulturní výchova v kurikulárních dokumentech a její implementace ve výuce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multikulturní výchova v kurikulárních dokumentech a její implementace ve výuce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Šerý, Jakub
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:30Z
dc.date.issued 2015-11-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37022
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá multikulturní výchovou a problematikou jejího zakotvení ve výuce a v kurikulárních dokumentech. Teoretická část vymezuje základní pojmy a popi-suje pojetí a koncepce multikulturní výchovy. Dále vysvětluje význam a přínos multikul-turní výchovy v kontextu aktuální doby. Objasňuje zakotvení multikulturní výchovy v kurikulárních dokumentech a popisuje smysl a podobu jejího výskytu ve výuce. Praktická část má povahu smíšeného výzkumu a je zaměřena na zkoumání přítomnosti multikulturní výchovy na základních školách. V kvantitativní části se výzkum upíná k žákovi a snaží se zjistit, jaké jsou jeho názory na frekvenci, hloubku a kvalitu multikulturní výchovy. Část kvalitativní se orientuje na učitele a jejich stanoviska k této problematice. Snaží se rozkrýt pohled učitelů na smysl multikulturní výchovy a míru jejího zakotvení v kurikulárních dokumentech a ve výuce. Také se snaží o reflexi zkušeností, které učitelé v rámci multikulturní výchovy získávají.
dc.format 136 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject multikulturní výchova cs
dc.subject kurikulární dokumenty cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject školní vzdělávací program cs
dc.subject multikulturalismus cs
dc.subject multicultural education en
dc.subject curricular documents en
dc.subject rámcový vzdělávací program en
dc.subject školní vzdělávací program en
dc.subject multiculturalism en
dc.title Multikulturní výchova v kurikulárních dokumentech a její implementace ve výuce
dc.title.alternative Multicultural Education in the Curricular Documents and its Implementation in the Educational Process
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2016-05-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with multicultural education and its implementation issues to education process and curricular documents. The theoretical part defines the basic concepts and describes approaches and conception of multicultural education. It also explains the importance and benefits of multicultural education in the context of the current period. It clarifies the anchoring of multicultural education in the curricula and describes the meaning and form of its occurrence in the education process. The practical part comprises mixed research and is focused on exploring the presence of multicultural education in elementary schools. The quantitative part of the research is clamped to the student and trying to figure out what are his views on the frequency, depth and quality of multicultural education. The qualitative part focuses on teachers and their attitudes on this issue. It tries to uncover the teacher's opinions on multicultural education and how much is that area anchored in the curriculum and in teaching. Also, it tries to reflect the experiences that teachers in the context of multicultural education receive.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 41438
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
šerý_2016_dp.pdf 2.426Mb PDF View/Open None
šerý_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
šerý_2016_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account