Self-efficacy u dětí v domácím vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Self-efficacy u dětí v domácím vzdělávání

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Self-efficacy u dětí v domácím vzdělávání
Autor: Vranová, Agnesa
Vedoucí: Hrbáčková, Karla
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá Self-efficacy neboli vnímanou osobní účinností u dětí v domácím vzdělávání. Teoretická část vymezuje tento pojem a zabývá se jeho zákonitostmi. Po-jednává o vnímané osobní účinnosti jako součásti sociálně-kognitivní teorie Alberta Bandury, který ji vymezuje jako úsudek člověka o svých schopnostech iniciovat činnost, vykonávat ji a jejím prostřednictvím dosahovat vymezený cíl. Dále pojednává o druhém tématu diplomové práce, jímž je domácí vzdělávání, jako jedna z forem plnění povinné školní docházky. Zabývá se jak historií vzniku, tak současnou podobou této formy vzdělá-vání. Empirická část je již zaměřena na samotný výzkum, jehož hlavním cílem je zjistit míru vnímané osobní účinnosti u dětí v domácím vzdělávání za pomoci dílčích cílů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37025
Datum: 2015-11-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 41441


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
vranová_2016_dp.pdf 2.425Mb PDF Zobrazit/otevřít None
vranová_2016_op.doc 51.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
vranová_2016_vp.docx 24.28Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet