Masterchef: The Translation of a Cross-breed Genre

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Masterchef: The Translation of a Cross-breed Genre

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Katarína
dc.contributor.author Žlebková, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:34Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37077
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá překladem amerického televizního pořadu Masterchef. Analyzuje problémy, které se mohou v překladu objevit. Pojednává o kombinaci žánrů, ze kterých se Masterchef skládá a o důležitosti zachování vlivu, který má výchozí text na svou cílovou skupinu diváků. Teoretická část zahrnuje tři úrovně překladu: lexikologickou, gramatickou a textovou. Každá část teorie je podpořena praktickými příklady. Analytická část se týká porovnání dvou verzí překladu: autora bakalářské práce s verzí autora titulků. Zabývá se konkrétními překlady profesionalismů, idiomů, frázových sloves a terminologie, stejně tak stylistických prostředků a analyzuje nejvhodnější překladové metody a strategie.
dc.format 51 s. (69 367 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Masterchef cs
dc.subject vaření cs
dc.subject překlad cs
dc.subject výchozí skupina diváků cs
dc.subject cílová skupina diváků cs
dc.subject výchozí text cs
dc.subject cílový text cs
dc.subject výchozí jazyk cs
dc.subject cílový jazyk cs
dc.subject pořady o vaření cs
dc.subject Masterchef en
dc.subject cooking en
dc.subject translation en
dc.subject source audience en
dc.subject target audience en
dc.subject source text en
dc.subject target text en
dc.subject source language en
dc.subject target language en
dc.subject cooking show en
dc.title Masterchef: The Translation of a Cross-breed Genre
dc.title.alternative Masterchef: The Translation of a Cross-breed Genre
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kráľová, Zdena
dc.date.accepted 2016-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on translation of the American TV show Masterchef. It analyzes problems that may appear in translation. It discusses the combination of genres Masterchef consists of and the importance of maintaining the impact of the source text on its audience. The theoretical part includes three levels of translation: lexicological, grammatical and textual. Each part of the theory is supported by practical examples. The analytical part contains a comparison of two versions of the translation: the thesis author's with the subtitle creator's version. It deals with the concrete translations of professionalisms, idioms, phrasal verbs and terminology as well as stylistic means and it analyzes the most appropriate translation methods and strategies.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 41513
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
žlebková_2016_dp.pdf 1.098Mb PDF View/Open None
žlebková_2016_op.doc 45.5Kb Unknown View/Open None
žlebková_2016_vp.docx 15.90Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account