Individuální plánování pohledem klíčového pracovníka v domově pro seniory

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Individuální plánování pohledem klíčového pracovníka v domově pro seniory

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Individuální plánování pohledem klíčového pracovníka v domově pro seniory
Autor: Dynková, Ivana
Vedoucí: Vávrová, Soňa
Abstrakt: Diplomová práce přináší historický exkurs do vývoje pobytových sociálních služeb pro seniory v ČR. Najdeme zde popis a charakteristiku uživatele domova pro seniory a jeho proměny probíhající v procesu stárnutí. Teoretická část je primárně zaměřena na proces individuálního plánování. Vymezuje jeho legislativní ukotvení, zásady, jimiž se proces řídí, cíle a modely. Je zde definován pojem klíčový pracovník v sociálních službách, jeho kompetence, práva, povinnosti a také metody, které při své práci využívá. Práce si kladla za cíl zmapovat proces individuálního plánování v domově pro seniory ve Zlínském kraji pohledem klíčových pracovníků/důvěrníků. V praktické části předkládáme výsledky ze smíšeného výzkumu kvantitativního a kvalitativního, jež jsme realizovali pomocí dotazníkového šetření a následně polostrukturovaných rozhovorů. Z výzkumu vyplynuly přínosy i úskalí vnímané pohledem klíčových pracovníků/důvěrníků v průběhu procesu individuálního plánování. Výstupem našeho výzkumu je zakotvená teorie, která zachycuje samotný proces individuálního plánování ve vybraném domově a vztahy mezi jednotlivými proměnnými.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37122
Datum: 2015-12-01
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 41580


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
dynková_2016_dp.pdf 2.314Mb PDF Zobrazit/otevřít None
dynková_2016_op.docx 18.38Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
dynková_2016_vp.doc 53Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet