Sebepojetí a sebepoznání jako součást osobnostního a sociálního rozvoje u dětí mladšího školního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sebepojetí a sebepoznání jako součást osobnostního a sociálního rozvoje u dětí mladšího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Matulová, Karolína
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:42Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37166
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na sebepojetí a sebepoznání u dětí mladšího školního věku jako součásti osobnostní a sociální výchovy. Teoretická část se zabývá termíny sebepojetí a sebepoznání, dále jsou specifikovány principy osobnostní a sociální výchovy. Teoretická část se také zabývá formami personální inteligence a v neposlední řadě pojednává o významu termínu kultura školy a popisuje charakteristiky Montessori pedagogiky. Design empirické části představuje smíšené pojetí výzkumu. Za cíl si klade zjistit úroveň a subjektivní vnímání sebepojetí a sebepoznání u dětí mladšího školního věku. Praktická část obsahuje metodiku Poznej se! tvořenou aktivitami na rozvoj sebepojetí a sebepoznání u dětí mladšího školního věku.
dc.format 77 s. (120 680)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sebepojetí cs
dc.subject sebepoznání cs
dc.subject osobnostní a sociální výchova cs
dc.subject Montessori pedagogika cs
dc.subject self-concept en
dc.subject self- knowledge en
dc.subject personality and social development en
dc.subject Montessori pedagogy en
dc.title Sebepojetí a sebepoznání jako součást osobnostního a sociálního rozvoje u dětí mladšího školního věku
dc.title.alternative Self-Concept and Self-Knowledge as a Part of the Personality and Social Development in Lower Primary School-Aged Children
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2016-05-26
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on self-concept and self-knowledge as a part of the personality and social development in lower primary school-aged children. The theoretical part deals with the terms self-concept and self-knowledge, the principles of the personality and social education are specified. The theoretical part also deals with forms of personality inteligence and at least but not last deals with importace of term school culture and describes the characteristics of Montessori pedagogy. Design of the empiricial part repre-sents mixed conception research. The object of this work is fiding level and subjective per-ception of self-concept and self-knowledge of lower primary school-aged children. The practical part contains methodics - "Meet yourself!" formed by activities for development of self-concept and self-knowledge of lower primary school-aged children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 41648
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2016-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
matulová_2016_dp.pdf 3.420Mb PDF View/Open None
matulová_2016_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
matulová_2016_vp.docx 23.59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account