J. A. Komenský a jeho význam pro rozvoj sociální pedagogiky a filozofie výchovy

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

J. A. Komenský a jeho význam pro rozvoj sociální pedagogiky a filozofie výchovy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: J. A. Komenský a jeho význam pro rozvoj sociální pedagogiky a filozofie výchovy
Autor: Smílková, Jana
Vedoucí: Balvín, Jaroslav
Abstrakt: Vzdělávání a výchova nových generací má zásadní význam pro směr vývoje společnosti, je určující pro rozvoj všech věd, sociálních a interkulturních vztahů, vytváření hodnotových systémů, přístupu k životnímu prostředí i přírodě. Myšlenky a postupy, obsažené v díle nadčasového pedagoga Jana Amose Komenského, jsou významným přínosem pro současnou filozofii výchovy i sociální pedagogiku. Záměrem práce je v souladu s idejemi Komenského upozornit na to, proč je nezbytné stále si včas uvědomovat nedostatky, hledat smysluplné odpovědi na základní otázky filozofie výchovy a v jeho díle se pokusit nalézt inspirativní návod, jakým způsobem výchovně působit na děti, mládež i další generace. Cílem práce je pomocí obsahové analýzy dokumentů objevit v díle Komenského pro současnost důležité aspekty sociální pedagogiky a filozofie výchovy, odpovědět na otázku, kde jsou aplikovány sociální, filozofické a didaktické principy J. A. Komenského, prostřednictvím kladení otázek komeniologům vyhledat konkrétní oblasti, ve kterých je možné tyto principy v praxi dále využít, dotazníkovým šetřením mezi studenty Sociální pedagogiky a Filozofie zjistit jejich zájem o dílo J. A. Komenského. Hlavním cílem je ukázat, že je stále znovu nutné se zamýšlet nad nejvhodnějšími vzdělávacími obsahy, metodami a cíli, pramenícími ze společenských ideálů a potřeb, opravdových hodnot, morálních norem, prosociálních etických principů a vytvářet optimální podmínky k jejich realizaci pro lepší budoucnost společnosti a celé planety.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37192
Datum: 2015-12-01
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 41693


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
smílková_2016_dp.pdf 5.587Mb PDF Zobrazit/otevřít None
smílková_2016_op.docx 18.55Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
smílková_2016_vp.docx 19.32Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet