Internet Slang and Its Influence on Contemporary Czech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Internet Slang and Its Influence on Contemporary Czech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čechová, Hana
dc.contributor.author Vyhnánková, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-28T11:42:06Z
dc.date.available 2016-11-28T11:42:06Z
dc.date.issued 2015-11-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37488
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou anglického internetového slangu a jeho možným vlivem na současnou češtinu. Jako podklad pro praktickou analýzu slouží dotazník, který má za úkol prokázat, zda a jakými způsoby dochází k adaptaci anglicismů do českého jazyka. Teoretická část se věnuje jak stručné historii recepce anglicismů, tak sociologickému aspektu internetového slangu. Hlouběji se teoretická část zabývá slovotvorným procesem v angličtině i slovotvorným procesem v češtině a jeho rolí při přejímání anglicismů. Dále pak práce pojednává o adaptaci prostřednictvím interference, adaptace a integrace. Zahrnuta je taky formální stránka ortografické a ortoepické adaptace, morfologické adaptace a adaptace slovotvorné. Praktická část práce je založena na dotazníku, jehož úkolem je zhodnotit rozsah vlivu anglického internetového slangu na češtinu.
dc.format 58s. 65 966
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject internetový slang cs
dc.subject anglicismy adaptace cs
dc.subject ortografická adaptace cs
dc.subject ortoepická adaprace cs
dc.subject morfologická adaptace slovotvorba cs
dc.subject zkratky cs
dc.subject internet slang en
dc.subject anglicisms en
dc.subject adaptation en
dc.subject orthographic adaptation en
dc.subject phonetic adaptation en
dc.subject morphological adaptation en
dc.subject word-formation en
dc.subject abbreviations en
dc.title Internet Slang and Its Influence on Contemporary Czech
dc.title.alternative Internet Slang and Its Influence on Contemporary Czech
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vinklárek, Petr
dc.date.accepted 2016-06-17
dc.description.abstract-translated The thesis deals with English Internet slang and its influence of contemporary Czech. The foundation for the analysis was provided by a questionnaire which was designed in order to scrutinize various types of adaptation of anglicisms into another language. The theoretical part discusses a brief history of reception and sociologic aspects of Internet slang. The theoretical part further includes information about word-formation processes in English for a later comparison with the Czech process of adaptation concerning via the process of interference, adaptation and integration. The work also includes the formal aspect of orthographic and phonetic adaptation, morphological adaptation and word-formation adaptation. The practical part is based on a questionnaire which should illustrate the influence of English Internet slang on Czech.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 42051
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2016-05-06
local.subject internetová komunikace cs
local.subject anglicismy cs
local.subject neologismy cs
local.subject čeština cs
local.subject pravopis cs
local.subject Internet communication en
local.subject anglicisms en
local.subject new words en
local.subject Czech language en
local.subject orthography and spelling en


Files in this item

Files Size Format View Description
vyhnánková_2016_dp.pdf 2.627Mb PDF View/Open None
vyhnánková_2016_op.doc 49.5Kb Unknown View/Open None
vyhnánková_2016_vp.doc 50.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account