Domácí násilí, současná právní úprava, vliv na vývoj dítěte a pomoc společnosti obětem této trestné činnosti

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Domácí násilí, současná právní úprava, vliv na vývoj dítěte a pomoc společnosti obětem této trestné činnosti

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Domácí násilí, současná právní úprava, vliv na vývoj dítěte a pomoc společnosti obětem této trestné činnosti
Autor: Doležel, Jaroslav
Vedoucí: Šnitr, Jan
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je podat ucelený přehled o současné právní úpravě domácího násilí z pohledu legislativy České republiky, popsat vliv domácího násilí na budoucí vývoj dítěte a zmapovat pomoc společnosti obětem domácího násilí. Úvod práce je věnován základní charakteristice pojmu domácí násilí, jeho podobám a kritériím pro jeho určení. V další části jsou uvedeny právní dokumenty, které byly přijaty OSN či Radou Evropy a zmapován je i současný právní stav problematiky v České republice. Jsou zde také doplněny příklady právní ochrany před domácím násilím v některých evropských státech. Kapitola tři popisuje vliv domácího násilí na vývoj a budoucí život dítěte, a také mapuje právní možnosti ochrany dětí před tímto násilím. V závěrečné kapitole je zachycen vývoj postojů společnosti k tomuto jevu a je zde uvedena i důležitá role nestátních organizací, které v současné době poskytují specializovanou pomoc jeho obětem. Poslední část bakalářské práce se věnuje poslaneckému návrhu novely zákonů souvisejících s domácím násilím, která by měl přinést zlepšení právní ochrany jeho obětem.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3748
Datum: 2006-04-21
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.04.2008
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 1001514


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
doležel_2007_bp.pdfZablokované 1.438Mb PDF
doležel_2007_vp.doc 52.18Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet