Dekubity - následek nesprávné ošetřovatelské péče

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Dekubity - následek nesprávné ošetřovatelské péče

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Dekubity - následek nesprávné ošetřovatelské péče
Autor: Bachanová, Šárka
Vedoucí: Krátká, Anna
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřování dekubitů u pacientů, u nichž defekt vznikl následkem nesprávné ošetřovatelské péče. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje informace o vzniku a hodnocení dekubitů, o druzích hodnotících škál, o predilekčních místech, ale také o následné léčbě a důležité prevenci. V této části je také nastíněna léčba jak moderní, v podobě vlhkého hojení ran či klasického suchého ošetření. Sou-částí jsou také různé druhy pomůcek k zabránění vzniku dekubitů. Praktická část je složena z dotazníku, pomocí něhož chci zjistit úroveň ošetřování dekubitů v nemocničním prostředí a v organizacích domácí péče. Cílová oddělení, která byla pro tento výzkum oslovena, jsou hlavně oddělení interního a chirurgického typu a léčebny dlouhodobě nemocných. Další skupinou jsou organizace domácí péče jako Charita a Zdislava ve Veselí nad Moravou. Respondenti jsou všeo-becné sestry s minimálně dvouletou praxí u lůžka. Pomocí této práce bych chtěla zjistit, jak jednotlivá pracoviště o tyto defekty pečují a jakou léčbu preferují.
URI: http://hdl.handle.net/10563/37644
Datum: 2016-01-13
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 42277


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
bachanová_2016_dp.pdf 4.666Mb PDF Zobrazit/otevřít None
bachanová_2016_op.docx 41.46Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
bachanová_2016_vp.docx 36.85Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet