Využívání prostředků při výchově a vzdělávání žáků s autismem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využívání prostředků při výchově a vzdělávání žáků s autismem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Čeřovská, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:02:36Z
dc.date.available 2010-07-15T05:02:36Z
dc.date.issued 2007-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3830
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá využíváním prostředků při výchově a vzdělávání žáků s autismem. Teoretická část je zaměřena na ucelený přehled základních poznatků o autismu a využívání výchovných a vzdělávacích přístupů. V praktické části jsem zmapovala Základní speciální školy v České republice, kde jsou vzděláváni žáci s autismem, a zjistila jsem, jaké speciální programy a prostředky tyto školy nabízejí pro výchovu a vzdělávání autistických dětí. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 6694506 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject autismus cs
dc.subject výchovné a vzdělávací prostředky cs
dc.subject vzdělávací programy cs
dc.subject terapie cs
dc.subject autism en
dc.subject pedagogical and aducationl means en
dc.subject aducationl plans en
dc.subject therapy en
dc.title Využívání prostředků při výchově a vzdělávání žáků s autismem cs
dc.title.alternative Using means in enlightenment of students with autism en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated The diploma paper deals with using means in enlightenment of students with autism. Theo-retical part is focused on compact review of basic findings about autism and using of peda-gogical and educational approches. In practical part I have charted Primary special schools in Czech republic where the students with autism are educated and I have determined, what special programs and means these schools offer to autistic kids in enlightenment. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6790
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čeřovská_2007_bp.pdfBlocked 6.384Mb PDF View/Open
čeřovská_2007_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
čeřovská_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account