Historie značky (brand)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Historie značky (brand)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav
dc.contributor.author Tošenovský, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-15T05:18:38Z
dc.date.issued 2007-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3862
dc.description.abstract Autor vychází ze svých dosavadních zkušeností a nabytých znalostí v oblasti práce se značkou. V teoretické části bakalářské práce podává historický exkurz do vývoje značek. V praktické části práce se zaměřuje na současný pohled na značku jako na nejcennější majetek firmy. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 2244116 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2037
dc.subject Značka cs
dc.subject historie značky cs
dc.subject znaky cs
dc.subject rodové značky cs
dc.subject domovní znamení cs
dc.subject vývěsní štíty cs
dc.subject vývoj značky cs
dc.subject obraz značky cs
dc.subject náměty značek cs
dc.subject význam značky cs
dc.subject věrnost značce cs
dc.subject funkce značky cs
dc.subject ochranná známka cs
dc.subject grafický designér cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject design manuál cs
dc.subject cena značky cs
dc.subject redesign značky cs
dc.subject testování značky cs
dc.subject péče o značku cs
dc.subject řízení značky cs
dc.subject budování značky cs
dc.subject budoucnost značky cs
dc.subject pozicování značky cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject image cs
dc.subject goodwill cs
dc.subject Brand en
dc.subject history of the brand en
dc.subject signs en
dc.subject totems en
dc.subject house sign en
dc.subject sign boards en
dc.subject development of brand en
dc.subject brand sight en
dc.subject brand's motives en
dc.subject brand's meaning en
dc.subject brand loyality en
dc.subject brand function en
dc.subject brand mark en
dc.subject graphic designer en
dc.subject graphic design en
dc.subject design manual en
dc.subject brand price en
dc.subject brand redesign en
dc.subject brand testing en
dc.subject brand care en
dc.subject management of brands en
dc.subject brand creation en
dc.subject future of brand en
dc.subject company identity en
dc.subject image en
dc.subject goodwill en
dc.title Historie značky (brand) cs
dc.title.alternative History of Brand en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2007-08-29
dc.date.vskp-available 2037-08-15
dc.description.abstract-translated The author draws on the present experience and knowledge in sphere of work with brand mark. In theoritical part of bachelor's work he gives historical excursion into the mark development. In practical part of the work he fixates for present sight view of brand as a prize property of the company. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5461
dc.date.assigned 2007-07-02
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
tošenovský_2007_bp.pdfBlocked 2.140Mb PDF View/Open
tošenovský_2007_vp.doc 34.5Kb Microsoft Word View/Open
tošenovský_2007_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account