Vybrané otázky řízení základního útvaru Policie České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vybrané otázky řízení základního útvaru Policie České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Joukl, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:29:00Z
dc.date.available 2010-07-15T08:29:00Z
dc.date.issued 2007-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3892
dc.description.abstract Bakalářská práce zpracovaná na téma "Vybrané otázky řízení základního útvaru Policie České republiky" se zaobírá řízením v obecné poloze a jeho aplikací na organizaci policie se zaměřením na organizační strukturu a řízení základního útvaru Policie České republiky. Cílem práce bylo objasnit současnou organizační strukturu základního útvaru služby pořádkové policie Policie České republiky a její dopad na vedoucí pracovníky v souvislosti s řízením. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 496437 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Řízení cs
dc.subject management cs
dc.subject systém řízení cs
dc.subject funkce řízení cs
dc.subject vedení skupiny cs
dc.subject vedoucí pracovník cs
dc.subject vůdce cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject organizační struktura cs
dc.subject základní útvar cs
dc.subject vedoucí oddělení cs
dc.subject Management en
dc.subject management system en
dc.subject function of management en
dc.subject group management en
dc.subject manager en
dc.subject leader en
dc.subject Police of the Czech republic en
dc.subject organizational structure en
dc.subject fundamental formation en
dc.subject department manager en
dc.title Vybrané otázky řízení základního útvaru Policie České republiky cs
dc.title.alternative The selected question of management in the fundamental formation of the Police of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor work named "The selected question of management in the fundamental formation of the Police of the Czech Republic'q is concerned with managing in a common position and its applications on the police organization with alignment on the organizational structure and managing of Czech police fundamental formations. Main aim of the work is to clarify current fundamental formation organizational structure of a Czech police order service and its impact on executives in connection with managing. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1003730
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
joukl_2007_bp.pdfBlocked 484.8Kb PDF View/Open
joukl_2007_vp.doc 48.18Kb Microsoft Word View/Open
joukl_2007_op.doc 25Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account