Analýza komunikační strategie získávání nových zákazníků firmy Interpromotion, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza komunikační strategie získávání nových zákazníků firmy Interpromotion, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Ilona
dc.contributor.author Semerádová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:38:19Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:27Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3914
dc.description.abstract Bakalářskou práci jsem zpracovávala ve firmě INTERPROMOTION, s.r.o. na téma: "Analýza komunikační strategie získávání nových zákazníků firmy INTERPROMOTION, s.r.o.". Tato práce je rozdělena na dvě části. V první části - teoretické jsem se zaměřila na marketingovou komunikaci, vysvětlení základních marketingových pojmů a členění marketingového mixu. Druhá část - analytická je věnována popisu momentální marketingové komunikace, rozboru vnějšího a vnitřního prostředí a nastínění změny komunikační strategie se zákazníky. Cílem mé bakalářské práce je doporučení a zlepšení postupu získávání nových a udržení si stávajících zákazníků. cs
dc.format 64 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2468853 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject reklama cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject MIS cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův model pěti sil cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject vnější prostředí firmy cs
dc.subject CRM cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Marketingkommunikation en
dc.subject Marketing-Mix en
dc.subject Werbung en
dc.subject Beziehungen mit der Öffentlichkeit en
dc.subject Promotion en
dc.subject Direktmarketing en
dc.subject Marketinginformationssystem en
dc.subject Marketing Research en
dc.subject SWOT - Analyse en
dc.subject PEST - Analyse en
dc.subject Modell nach Porter en
dc.subject Konkurrenzanalyse en
dc.subject äußere Umgebung der Firma en
dc.subject CRM en
dc.title Analýza komunikační strategie získávání nových zákazníků firmy Interpromotion, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analyse der Kommunikationsstrategie der Akquisition neuen Kunden der Firma Interpromotion, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vičíková Vasilčo, Hana
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated Die Bakkalaureatarbeit bearbeitete ich in der Firma INTERPROMOTION, s.r.o. zum Thema: "Analyse der Kommunikationsstrategie der Akquisition neuen Kunden der Firma INTERPROMOTION, s.r.o.". Diese Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. In erstem theoretischem Teil orientierte ich mich an Marketingkommunikation, Aufklärung der wichtigsten Marketingbegriffen und Gliederung des Marketing-Mix. Der zweite analytische Teil - ist der Beschreibung momentaner Marketingkommunikation, der Analyse der äußeren und inneren Umfeld und der Empfehlung eines Vorschlages auf Änderung der Kommunikationsstrategie mit Kunden gewidmet. Das Ziel meiner Bakkalaureatarbeit ist der Vorschlag einer Empfehlung und einer Verbesserung des Verfahrens bei Akquisition neuen und Erhaltung bisheriger Kunden. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6979
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
semerádová_2007_bp.pdfBlocked 2.354Mb PDF View/Open
semerádová_2007_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
semerádová_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account