Determinanty edukace sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Determinanty edukace sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Zátopková, Klára
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:46Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:46Z
dc.date.issued 2016-11-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39680
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků. To je nejčastěji spojováno s kontextem inkluzivního vzdělávání a vzdělávání žáků sociálně vyloučených. Tato práce chce poukázat na to, že problematika sociálního znevýhodnění je v oblasti vzdělávání důležitá. Cílem teoretické části práce je vymezit pojem sociální znevýhodnění a faktory, které mají na jeho vznik vliv. Dále se teoretická část zabývá vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků a na roli školy a učitele. Praktická část této práce je zaměřena na učitele jako na jedny z hlavních aktérů procesu vzdělávání. Cílem je zjistit, jakou důležitost přisuzují jednotlivým determinantám edukace specifické cílové skupiny žáků.
dc.format 96 s. (170 441 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální znevýhodnění cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject determinanty cs
dc.subject učitel cs
dc.subject podpůrná opatření cs
dc.subject Q-metodologie cs
dc.subject social disadvantage en
dc.subject education en
dc.subject determinants en
dc.subject teacher en
dc.subject support measures en
dc.subject Q-methodology en
dc.title Determinanty edukace sociálně znevýhodněných žáků na ZŠ
dc.title.alternative The Determinants of Education of Socially Disadvantaged Pupils at Primary Schools
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the education of socially disadvantage pupils. The social disadvantage is most often associated with the context of the inclusive education and the education of the socially excluded pupils. This thesis highlights the importance of the issue of the social disadvantage in the education. The theoretical part defines the social disadvantage and the factors influencing its formation. The theoretical part also deals with the education of socially disadvantaged pupils and the role of the school and the teacher in the educational process. The practical part is focused on the teacher as one of the main participant of this process. The goal is to identify the importance attributed to each determinant of the education of the specific target group of pupils.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 45018
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
zátopková_2017_dp.pdf 3.004Mb PDF View/Open None
zátopková_2017_op.docx 23.63Kb Unknown View/Open None
zátopková_2017_vp.doc 51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account