Abstinence u mužů v azylových domech

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Abstinence u mužů v azylových domech

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Abstinence u mužů v azylových domech
Autor: Zemanová, Klára
Vedoucí: Slobodová, Lucia
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na sociální práci s osobami bez přístřeší v kontextu abstinence od návykových látek. Hlavním cílem této práce je zjistit, z jakého důvodu osoba, která dlouhodobě abstinuje, využívá služeb azylových domů. Teoretická část obsahuje základní vymezení pojmů z oblasti sociální práce s osobami bez přístřeší, příčiny a prevenci bezdomovectví, pojednává o abstinenci a popisuje projevy abstinenčních příznaků na jednotlivých látkách. Dále se zabývá specifiky sociální práce s osobami bez přístřeší a možnostmi pomoci. V praktické části je popsán výzkumný problém, jehož objasnění je cílem celé práce. Jako metodu pro získání dat byly použity kasuistiky a rozhovory s uživateli azylových domů, kteří jsou abstinenti či abstinují po dobu delší než dva roky.
URI: http://hdl.handle.net/10563/39872
Datum: 2016-11-22
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 45302


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
zemanová_2017_dp.pdf 2.990Mb PDF Zobrazit/otevřít None
zemanová_2017_op.doc 49.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
zemanová_2017_vp.docx 16.80Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet