Inkluzivní vzdělávání pohledem pedagogů základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluzivní vzdělávání pohledem pedagogů základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Kunová, Denisa
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:16Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:16Z
dc.date.issued 2016-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39922
dc.description.abstract Bakalářská práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola vymezuje základní rámec inkluzivního vzdělávání - integraci, inkluzi, podmínky úspěšné inkluze a pojetí výuky. Druhá kapitola představuje jednotlivé účastníky inkluzivního vzdělávání a aktuální legislativu, kterou se řídí. Poslední kapitola se věnuje atmosféře školy v procesu inkluze žáka, průběhu vzdělávání a hodnocení v inkluzivní škole, přípravě učitelů k inkluzivní edukaci a vymezuje výhody a nevýhody inkluze. Praktická část popisuje cíle a metody kvantitativního výzkumu, který byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem práce je analyzovat názory pedagogů základních škol na inkluzi ve vzdělávání.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject základní škola cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject žák se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject elementary school en
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive education en
dc.subject teacher en
dc.subject teacher's assistant en
dc.subject pupils with special needs en
dc.title Inkluzivní vzdělávání pohledem pedagogů základních škol
dc.title.alternative Inclusive Education at Elementary Schools from Teachers´ Point of View
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis submits pieces of information related to inclusion in education of pupils with special educational needs. Theoretical part is divided into three chapters. The first chapter defines the basic inclusive education framework integration, inclusion, conditions needed for successful inclusion and the concept of teaching. Second chapter presents each of the participants in inclusive education and legislative on which inclusive education is currently based on. The last chapter is devoted to school atmosphere during process of pupil's inclusion, the way the education is lead and evaluation of pupils in inclusive school, teachers' preparation in inclusive education and defines advantages and disadvantages of inclusive education.Practical part describes the aims and methods of quantitative research which took place through survey. The aim of this bachelor thesis is to analyze elementary school teachers' opinions about inclusion in education.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 45367
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
kunová_2017_dp.pdf 2.204Mb PDF View/Open None
kunová_2017_op.docx 20.28Kb Unknown View/Open None
kunová_2017_vp.docx 17.14Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account