A Marketing Mix Analysis of DV Buddy in Order to Increase Competitiveness

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Marketing Mix Analysis of DV Buddy in Order to Increase Competitiveness

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Bém, Michal
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:29Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:29Z
dc.date.issued 2016-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40021
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je shromáždit základní data týkající se výrobku DV Buddy, jeho potenciální konkurence, potenciálních trhů, na které je možné zacílit a předložit návrhy jak konstruovat marketingový mix. Práce je rozdělená na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část zaměřuje svou pozornost na znalosti, které jsou potřebné k vytvoření praktické části. Praktická část se soustředí na splnění stanovených cílů práce.
dc.format 51 s. (86 860 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Potápění s dýchacím přístrojem cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject marketing cs
dc.subject B2B marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject tržní zacílení cs
dc.subject tržní umístění cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject Scuba diving en
dc.subject safety en
dc.subject marketing en
dc.subject B2B marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject market segmentation en
dc.subject market targeting en
dc.subject market positioning en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject competitive strategies en
dc.title A Marketing Mix Analysis of DV Buddy in Order to Increase Competitiveness
dc.title.alternative A Marketing Mix Analysis of DV Buddy in Order to Increase Competitiveness
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Haltofová, Barbora
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis is to collect fundamental data about the DV Buddy product, its potential competition, potential markets that could be targeted and suggestions on how to construct marketing mix. Thesis is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part is focused on the knowledge that is required to construct the practical part. Practical part is focused on fulfilling stated aims.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 45502
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-02
local.subject umístění produktu cs
local.subject pozice zbačjy na trhu cs
local.subject bezpečnostní systémy cs
local.subject potápění cs
local.subject product placement en
local.subject positioning en
local.subject safety systems en
local.subject diving en


Files in this item

Files Size Format View Description
bém_2017_dp.pdf 2.773Mb PDF View/Open None
bém_2017_op.pdf 151.2Kb PDF View/Open None
bém_2017_vp.doc 48.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account