Marketingové řízení firmy AŽD Praha s.r.o., Zásobovací a odbytový závod Olomouc jako podmínka konkurenceschopnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové řízení firmy AŽD Praha s.r.o., Zásobovací a odbytový závod Olomouc jako podmínka konkurenceschopnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Gondeková, Michaela cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:25:56Z
dc.date.available 2010-07-15T12:25:56Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4036
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je zhodnocení marketingového řízení Zásobovacího a odbytového závodu Olomouc a stanovení doporučení vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti. V teoretické části je podrobně rozpracováno marketingové řízení a konkurenceschopnost. Praktická část se zabývá rozborem všech doposud uskutečňovaných marketingových aktivit závodu a analýzou konkurence, SWOT analýzou, Porterovu analýzou a Pest analýzou. Na základě hlavních nedostatků zjištěných analýzami jsou v další části navrhnuta doporučení a možná řešení, která jsou podrobena nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 69 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1506890 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketingové řízení cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing management en
dc.subject competition en
dc.subject competitive en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Marketingové řízení firmy AŽD Praha s.r.o., Zásobovací a odbytový závod Olomouc jako podmínka konkurenceschopnosti cs
dc.title.alternative Marketing management AŽD Praha s.r.o., The Supply and Sales Concern in Olomouc as a condition of competitive advantage en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Eva cs
dc.date.accepted 2007-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my Bachelor work is evaluation of marketing management of The Supply and Sales Concern in Olomouc and setting of recommendation leading to the increasing of competitive advantage. The marketing management and the competitive advantage are elaborated in the theoretical part of my work. In the practical part I am dealing with the analysis of all marketing activities of the concern still realising, with analysis of competition, SWOT analysis, Porter's analysis and Pest analysis. On the basis of main shortcomings being found by analyses, there are recommendations and possible solutions - which are put to the expense and risky analysis - proposed in the following part. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6834
dc.date.assigned 2007-03-16 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
gondeková_2007_bp.pdf 1.437Mb PDF View/Open
gondeková_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
gondeková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account