A Marketing Analysis of Food Advertisements Targeted at Children

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Marketing Analysis of Food Advertisements Targeted at Children

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Žerníček, Marek
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:25Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:25Z
dc.date.issued 2016-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40494
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vlivem televizích reklam pro děti, a je postavena na základě průzkumu oblíbenosti vybraného vzorku reklam a jejich prvků na potraviny a nápoje mezi dětmi. Teoretická část uvádí čtenáře do úvodu teorie reklamy a problematiky cílení reklam na děti. Praktická část využívá zjištěných poznatků z předchozího výzkumu a dat z teoretické části a přináší poznatky z nového výzkumu s dětmi. Výzkum byl vytvořen se záměrem analýzy použitých prvků v reklamách na potraviny a nápoje pro děti. Dále se praktická část této práce zaměřuje na porovnávání oblíbenosti těchto prvků v reklamách mezi dětmi různých věkových skupin. Poslední část výzkumu nahlíží do problematiky sledování televize dětmi z časového faktoru.
dc.format 59 s. (80322 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reklama cs
dc.subject média cs
dc.subject děti jako spotřebitelé cs
dc.subject vliv dětí cs
dc.subject televizí reklamy cs
dc.subject Advertising en
dc.subject Media en
dc.subject Children as Consumers en
dc.subject Children Influence en
dc.subject Television Commercials en
dc.title A Marketing Analysis of Food Advertisements Targeted at Children
dc.title.alternative A Marketing Analysis of Food Advertisements Targeted at Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Haltofová, Barbora
dc.date.accepted 2017-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is dealing with the influence of television commercials on children and it is based on a research about the popularity of the selected sample of food advertisements targeted at children among a group of children. The theoretical part introduces the reader to the theory of advertising and problematics of advertising to children. The analytical part utilizes the acquired knowledge from a previous research and data from the theoretical part and conducts a contemporary research with children. The main aim of the research was to analyze the elements used in commercials on food and beverages for children. Furthermore, the analytical part focuses on the comparison of those elements used in commercials among children from various age groups. The last part of the research takes a look into problematics of children watching television from the aspect of time.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 46156
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
žerníček_2017_dp.pdf 2.904Mb PDF View/Open None
žerníček_2017_op.pdf 154.7Kb PDF View/Open None
žerníček_2017_vp.doc 50Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account