Hodnocení organoleptických vlastností vybraných bylinných čajů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení organoleptických vlastností vybraných bylinných čajů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škrovánková, Soňa
dc.contributor.author Ošťádalová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T13:03:23Z
dc.date.available 2010-07-15T13:03:23Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4106
dc.description.abstract V teoretické části této diplomové práce jsou popsané léčivé rostliny - byliny, charakteristi-ka 10 vybraných druhů bylin (Anýz vonný, Fenykl obecný, Máta peprná, Mateřídouška obecná, Meduňka lékařská, Měsíček lékařský, Růže šípková, Řebříček obecný, Šalvěj lé-kařská, Třezalka tečkovaná), které byly použity pro senzorickém hodnocení. Dále jsou uve-deny normy pro hodnocení bylinných čajů, popis senzorické analýzy a použitých metod senzorického hodnocení. Na závěr jsou charakterizovány statistické metody vyhodnocování senzorické analýzy, včetně multivariačních metod. Experimentální část popisuje podmínky senzorické analýzy, přípravu bylinných čajů, me-tody stanovení jednotlivých organoleptických vlastností bylinných čajů a podmínky dotaz-níkové akce. Výsledková část obsahuje výsledky hodnocení barvy, vůně a chuti a celkové chutnosti 10 druhů bylinných čajů (40 vzorků klasických a bio čajů) zpracované v tabulkách a grafech a jejich podrobnou analýzu a vyhodnocení doznívání hořké chuti u 5 druhů (20) nejhořčích bylinných čajů. Na konec je statisticky zpracována dotazníková akce. Závěr stručně shrnuje získané výsledky senzorického hodnocení bylinných čajů. cs
dc.format 104 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1388996 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Byliny cs
dc.subject bylinné čaje cs
dc.subject bio čaje cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject vůně cs
dc.subject chuť cs
dc.subject doznívání hořkosti cs
dc.subject herbs en
dc.subject herbal tea en
dc.subject organic tea en
dc.subject sensory analysis en
dc.subject aroma en
dc.subject taste en
dc.subject time-intensity en
dc.title Hodnocení organoleptických vlastností vybraných bylinných čajů cs
dc.title.alternative Evaluation of organoleptic properties of some herbal teas en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Karovičová, Jolana
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this thesis describes drug plants - herbs. There are distinguished 10 se-lected herb species (Anise, Fennel, Peppermint, Thyme, Lemon balm, Calendula, Eglan-tine, Yarrow, Sage, St.John's wort), which were used for sensory evaluation. Next there are stated standards for assessment of herbal teas, description of sensory analysis and methods used for sensory evaluation. At the conclusion there are described statistical methods for sensory analysis's evaluation including multivariation methods. Experimental part describes sensory analysis conditions, the preparation of herbal tea, the methods for organoleptic evaluation of herbal teas and the questionnaire conditions. The result section contains sensory findings of colour, aroma, taste and overall palatability as-sessment of 10 herbal tea varieties (40 samples of classical and organic teas) represented in tables, summary sheets and graphs with theirs detailed analyses. In the following part there are assessed time-intensity tests of bitterness for 5 varieties (20) of the most bitter herbal teas. The questionnaire is statistically analyzed as the last. The conclusion provides with a brief summary of obtained results of herbal teas by sensory analysis. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5203
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ošťádalová_2007_dp.pdf 1.324Mb PDF View/Open
ošťádalová_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
ošťádalová_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account