Možnosti stanovení karotenoidů v potravinách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti stanovení karotenoidů v potravinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Březnická, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:09:38Z
dc.date.available 2010-07-15T16:09:38Z
dc.date.issued 2009-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4123
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je popsat karotenoidy a jejich biologickou účinnost. Mezi tyto látky můžeme zařadit beta-karoten, lykopen, lutein, zeaxanthin, astaxanthin a další karotenoi-dy. Tyto látky mají pozitivní vliv na lidské zdraví a některé z nich mají i antioxidační účinky. Karotenoidy se nejčastěji stanovují metodou HPLC. Tato metoda má široké použití a také poskytuje velmi dobré výsledky. cs
dc.format 68 cs
dc.format.extent 2558974 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject karotenoidy cs
dc.subject beta-karoten cs
dc.subject lykopen cs
dc.subject lutein cs
dc.subject zeaxanthin cs
dc.subject astaxanthin HPLC cs
dc.subject kolona cs
dc.subject mobilní fáze cs
dc.subject carotenoids en
dc.subject beta-carotene en
dc.subject lycopene en
dc.subject lutein en
dc.subject zeaxanthin en
dc.subject astaxanthin en
dc.subject HPLC en
dc.subject column en
dc.subject mobile phase en
dc.title Možnosti stanovení karotenoidů v potravinách cs
dc.title.alternative Possibilities of determination carotenoids in foodstaff en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor work describes carotenoids and their biologically activities In these caroteno-ids there can be found beta-carotene, lycopene, lutein, zeaxanthin, astaxanthin and others ca-rotenoids. This substances have a great benefit for human health and some of them shows out antioxidant activities. Substances are the most frequently determined by the method HPLC. This method has a wide range of usage and also affords very good results. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5262
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
březnická_2007_bp.pdfBlocked 2.440Mb PDF View/Open
březnická_2007_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
březnická_2007_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account