Proces zpracování servisních činností s využitím systému SAP

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proces zpracování servisních činností s využitím systému SAP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Kubiš, Tibor
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:58Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:58Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41299
dc.description.abstract Hlavným cieľom diplomovej práce bolo optimalizovať proces spracovania servisných činností s využitím systému SAP. Charakteristika systému SAP, spôsob jeho rozširovania a popis významu modelovania pri vytváraní softvéru boli ciele parciálne. Práca sa ďalej zaoberá analýzou súčasného stavu servisného spracovania vo vybranej firme. Zákazník špecifikoval požiadavky, na základe ktorých bol navrhnutý model prípadov použitia. Databáza pre navrhovaný IS pozostáva z 12 tabuliek, ktoré boli vytvorené v ABAP dictionary. Súčasťou práce bola tiež implementácia softvéru v programovacom jazyku ABAP doplnená o užívateľskú príručku. Práca končí vyhodnotením projektu a jeho možným budúcim rozvojom.
dc.format 100
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SAP cs
dc.subject funkčná a nefunkčná požiadavka cs
dc.subject model cs
dc.subject prípad použitia cs
dc.subject aktér cs
dc.subject diagram aktivít cs
dc.subject databáza cs
dc.subject ABAP cs
dc.subject servisné oznámenie cs
dc.subject servisná zákazka cs
dc.subject hlavička cs
dc.subject položka cs
dc.subject užívateľ cs
dc.subject referent cs
dc.subject SAP en
dc.subject functional and non- functional requirement en
dc.subject model en
dc.subject use case en
dc.subject actor en
dc.subject activity diagram en
dc.subject database en
dc.subject ABAP en
dc.subject service announcement en
dc.subject service order en
dc.subject header en
dc.subject item en
dc.subject user en
dc.subject officer en
dc.title Proces zpracování servisních činností s využitím systému SAP
dc.title.alternative Maintenance Service Task Control Process in SAP Information System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Habiballa, Hashim
dc.date.accepted 2017-05-31
dc.description.abstract-translated The main goal of the diploma thesis was to optimize maintenance service task control process using the SAP system. Characteristics of the SAP system, the way of its expansion and description of the importance of modelling during creating software were partial goals. The thesis is also focused on analysing the current state of the service processing in the selected company. The customer specified the requirements and according to them the model of use cases was designed. The database for the proposed IS consists of 12 tables that were created in the ABAP dictionary. A part of the work was also implementation of software in the ABAP programming language, supplemented by a user manual. The work ends with the evaluation of the project and its possible future development.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 47420
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
kubiš_2017_dp.pdf 6.274Mb PDF View/Open None
kubiš_2017_op.pdf 98.93Kb PDF View/Open None
kubiš_2017_vp.doc 295.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account