Návrh marketingové strategie pro firmu XY v oboru průmysového chlazení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh marketingové strategie pro firmu XY v oboru průmysového chlazení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Pavlíková, Libuše
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:05Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:05Z
dc.date.issued 2017-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41358
dc.description.abstract Autorka diplomové práce si jako téma vybrala Návrh marketingové strategie pro společ-nost XY v oboru průmyslového chlazení. V teoretické části na základě rešerše odborné literatury autorka práce si objasní pojmy, které souvisí s tématem diplomové práce. V praktické části provede analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy XY pomocí kvalitativního výzkumu a vlastního sběru dat. V projektové části se o závěry z těchto analýz bude opírat při zpracování marketingové strategie firmy XY. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi citlivé informace, bude místo názvu firmy používat označení společnost XY.
dc.format 88 s. (159 157 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject průmyslový marketing cs
dc.subject B2C cs
dc.subject B2B cs
dc.subject strategický marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject strategická skupinová analýza cs
dc.subject mapa tržního bojiště cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject firemní vize cs
dc.subject firemní cíle cs
dc.subject SMART metoda cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject marketing en
dc.subject industrial marketing en
dc.subject B2C en
dc.subject B2B en
dc.subject strategic marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject strategic group analysis en
dc.subject map market battlefield en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject corporate vision en
dc.subject business objectives en
dc.subject SMART method en
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing research en
dc.subject qualitative research en
dc.title Návrh marketingové strategie pro firmu XY v oboru průmysového chlazení
dc.title.alternative Draft of Marketing Strategy for XY Company in Specialisation of Industrial Cooling
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Weberová, Dagmar
dc.date.accepted 2017-05-25
dc.description.abstract-translated The author of the thesis chose as the topic the draft of Marketing strategy for the XY company in the field of industrial cooling. The author of the work explains terms related to the topic of the thesis in the theoretical part, which is based on technical literature. In the practical part the analysis of internal and external environment of the XY company is acomplished by means of qualitative research and author's own data collection. There is also the conclusion of these analyzes based on the marketing strategy of the XY company in the project part of the work. Taking into consideration using very sensitive information, author uses in the dissertation the XY name for the original company which the work si based on.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 47504
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
pavlíková_2017_dp.pdf 3.413Mb PDF View/Open None
pavlíková_2017_op.doc 153Kb Unknown View/Open None
pavlíková_2017_vp.doc 151Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account