Komunikační strategie města Ostravy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie města Ostravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Mánková, Renata
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:21:40Z
dc.date.available 2010-07-15T16:21:40Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4140
dc.description.abstract Diplomová práce "Komunikační strategie města Ostravy" představuje úvod do problemati-ky komunikace města. Teoretické základy z oboru marketingových komunikací jsou apli-kované pro potřeby městského marketingu. Autorka se zabývá strategií značky města, iden-titou a image města a možnostmi využití marketingových komunikací v městském marke-tingu. Plánu komunikace předchází analýza marketingového prostředí města Ostrava, roz-bor městského produktového mixu a segmentace obyvatel ČR. Návrh komunikační strate-gie města Ostravy je cílen na širokou veřejnost a aplikuje nástroje reklamy, online public relations a marketingu událostí. cs
dc.format 110 s., 33 s. obr. přiloh. cs
dc.format.extent 2070608 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing služeb cs
dc.subject marketing města cs
dc.subject destinační management cs
dc.subject strategie značky destinace cs
dc.subject identita města cs
dc.subject produktový mix města cs
dc.subject image města cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komuni-kační strategie cs
dc.subject komunikační nástroje města cs
dc.subject public relations cs
dc.subject reklama cs
dc.subject events cs
dc.subject marketingo-vý výzkum cs
dc.subject segmentace trhu; cs
dc.subject Marketing services en
dc.subject town marketing en
dc.subject destination management en
dc.subject branding en
dc.subject destination iden-tity en
dc.subject product mix en
dc.subject destination image en
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication strategy en
dc.subject communication mix en
dc.subject public relations en
dc.subject advertising en
dc.subject events en
dc.subject marketing research en
dc.subject segmenta-tion; en
dc.title Komunikační strategie města Ostravy cs
dc.title.alternative Communication strategy of Ostrava city en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated "Communicatication strategy of Ostrava city'q is about application of marketing principles to town management. The author is engaged in branding, destination identity and destina-tion image and marketing communication. The market research is necessary for effective communication strategy. That is why author analyses market situation, product mix of Os-trava city and its target groups. The concept of communication strategy is for general pub-lic and uses media of public relations, advertising, and events. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4908
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mánková_2007_dp.pdf 1.974Mb PDF View/Open
mánková_2007_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
mánková_2007_op.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account