Výchovná opatření dle zákona o rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchovná opatření dle zákona o rodině

Show full item record

No preview available
Title: Výchovná opatření dle zákona o rodině
Author: Kaláb, Aleš
Advisor: Svoboda, Ivo
Abstract: Kriminalita prudce vzrůstá a to jak ve světě, tak i v České republice. Mezi pachateli se neustále zvyšuje počet dětí a mladistvých. Kriminalita mládeže je projevem deformace mladého člověka, která nastala v průběhu jeho života, ve společnosti, ve společenských podmínkách. Ve své bakalářské práci se zabývám materií Rodinného práva České republiky, konkrétně Výchovnými opatřeními dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění dalších ustanovení v prostředí rodiny, který by měli po aplikaci vést ke kvalitní výchově, bez patologických jevů působících na dítě od nejútlejšího věku Práce je rozdělena do čtyř samostatných kapitol, kde jsou probrány jednotlivé okruhy problematiky. V první části se zabývám Rodinný právem od historie jeho úpravy po současnost, V druhé potom definuji prameny subjekty a předmět této úpravy, intervence státu do rodinného soužití z obecného hlediska, a poté definici zákona č. 63/1963 Sb. Rodinné právo; Hlavu druhou - Výchovná opatření. V další části je rozebrán exkurs zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí jako speciálního zákona Rodinného práva. Ve čtvrté části je rozebrán aplikační proces prováděný soudy České republiky za součinnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Samostatnou částí je potom závěr, ve kterém jsem se pokusil shrnout práci a navrhnout nejlepší postup pro účinnou a rychlou aplikaci výchovných opatření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4141
Date: 2006-11-30
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.11.2036
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 1004284


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kaláb_2007_bp.pdfBlocked 1.150Mb PDF View/Open
kaláb_2007_vp.doc 51.19Kb Microsoft Word View/Open
kaláb_2007_op.doc 107Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account