Výchovná opatření dle zákona o rodině

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Výchovná opatření dle zákona o rodině

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Výchovná opatření dle zákona o rodině
Autor: Kaláb, Aleš
Vedoucí: Svoboda, Ivo
Abstrakt: Kriminalita prudce vzrůstá a to jak ve světě, tak i v České republice. Mezi pachateli se neustále zvyšuje počet dětí a mladistvých. Kriminalita mládeže je projevem deformace mladého člověka, která nastala v průběhu jeho života, ve společnosti, ve společenských podmínkách. Ve své bakalářské práci se zabývám materií Rodinného práva České republiky, konkrétně Výchovnými opatřeními dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění dalších ustanovení v prostředí rodiny, který by měli po aplikaci vést ke kvalitní výchově, bez patologických jevů působících na dítě od nejútlejšího věku Práce je rozdělena do čtyř samostatných kapitol, kde jsou probrány jednotlivé okruhy problematiky. V první části se zabývám Rodinný právem od historie jeho úpravy po současnost, V druhé potom definuji prameny subjekty a předmět této úpravy, intervence státu do rodinného soužití z obecného hlediska, a poté definici zákona č. 63/1963 Sb. Rodinné právo; Hlavu druhou - Výchovná opatření. V další části je rozebrán exkurs zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí jako speciálního zákona Rodinného práva. Ve čtvrté části je rozebrán aplikační proces prováděný soudy České republiky za součinnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Samostatnou částí je potom závěr, ve kterém jsem se pokusil shrnout práci a navrhnout nejlepší postup pro účinnou a rychlou aplikaci výchovných opatření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/4141
Datum: 2006-11-30
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.11.2036
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 1004284


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kaláb_2007_bp.pdfZablokované 1.150Mb PDF Zobrazit/otevřít
kaláb_2007_vp.doc 51.19Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kaláb_2007_op.doc 107Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet