A Change in Buying Habits among Generation X and Y in the Age of the Sharing Economy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Change in Buying Habits among Generation X and Y in the Age of the Sharing Economy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dujka, Petr
dc.contributor.author Privrelová, Veronika
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:36Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:36Z
dc.date.issued 2017-11-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41664
dc.description.abstract Účelem předkládané práce je výzkum nákupních zvyklostí a možných rozdílů nebo změn mezi generacemi X a Y v době sdílené ekonomiky. Teoretická část práce vysvětluje základy ekonomiky sdílení a síly, které ji řídí, obecné chování spotřebitelů, faktory které ho ovlivňují, druhy chování a kroky, které spotřebitelé podnikají při nákupu. Další část teorie se zaměřuje na marketingový výzkum, proces marketingového výzkumu a taktéž různé výzkumné metody. V neposlední řadě jsou podrobně vysvětleny charakteristiky Generací X a Y, stejně jako generační mezera vnímaná veřejností. Praktická část vychází z výzkumu provedeného dotazníkem. Předposlední část práce shrnuje závěry vyvozené z výsledků dotazníku. Závěr je poslední částí práce.
dc.format 75 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Generace X cs
dc.subject Generace Y cs
dc.subject sdílená ekonomika cs
dc.subject spotřebitelské chování cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject generační propast cs
dc.subject Generation X en
dc.subject Generation Y en
dc.subject Millennials en
dc.subject sharing economy en
dc.subject consumer behavior en
dc.subject marketing research en
dc.subject generation gap en
dc.title A Change in Buying Habits among Generation X and Y in the Age of the Sharing Economy
dc.title.alternative A Change in Buying Habits among Generation X and Y in the Age of the Sharing Economy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated The purpose of the presented work is to research shopping habits and the possible differences, or changes among generations X and Y in the age of the sharing economy. The theoretical part of the work explains the sharing economy basics, and the forces that drive the sharing economy, consumer behavior in general, factors that are influencing it, types of the behavior and the steps the consumers are taking while making a shopping decision. Another part of the theory focuses on the marketing research, the process of marketing research and different research methods. Last but not least, the characteristics of Generation X and Y are explained in detail, as well as the generation gap perceived by the public. The practical part is built upon a research conducted by the questionnaire method. The one but last part of the thesis summarizes the findings deduced from the results of the questionnaire. The final part of the work is the conclusion.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 49204
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
privrelová_2018_dp.pdf 6.093Mb PDF View/Open None
privrelová_2018_op.doc 47Kb Unknown View/Open None
privrelová_2018_vp.doc 50Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account