Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže

Show full item record

No preview available
Title: Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže
Author: Lošťáková, Marie
Advisor: Olejníček, Antonín
Abstract: Kriminalita je jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů naší společnosti. Za posledních deset let došlo celosvětově k enormnímu nárůstu trestné činnosti. Objevují se různé typy zločinnosti charakterizované vysokým stupněm brutality a násilí. Alarmující je skutečnost, že na páchání trestné činnosti mají stále větší podíl nezletilí delikventi. Kriminalita mládeže je specifickým ukazatelem existujících nedostatků ve výchově a v sociálním zrání mladého člověka. Příčiny vzniku a vývoje kriminality mládeže lze rozlišit z hlediska psychologického a sociálního. Jedná se tedy o složitý proces vzájemného působení objektivních a subjektivních faktorů a jednotlivých vzájemně působících a podmiňujících procesů a jevů vnějšího a vnitřního prostředí. Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou kriminality mládeže. Cílem mé práce je přehledná charakteristika jejích druhů, způsobů a příčin, a to jak z hlediska psychologického, tak i sociálního. Důraz kladu na proces socializace mladého jedince a význam rodiny jako jednoho z nejdůležitějších činitelů ovlivňujícího sociálně patologické chování mládeže. V závěrečné části stručně klasifikuji druhy preventivních opatření trestné činnosti mládeže.
URI: http://hdl.handle.net/10563/420
Date: 2006-04-14
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 14.04.2016
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 4401


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
lošťáková_2006_bp.pdfBlocked 346.7Kb PDF View/Open
lošťáková_2006_vp.doc 22.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account