Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže
Autor: Lošťáková, Marie
Vedoucí: Olejníček, Antonín
Abstrakt: Kriminalita je jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů naší společnosti. Za posledních deset let došlo celosvětově k enormnímu nárůstu trestné činnosti. Objevují se různé typy zločinnosti charakterizované vysokým stupněm brutality a násilí. Alarmující je skutečnost, že na páchání trestné činnosti mají stále větší podíl nezletilí delikventi. Kriminalita mládeže je specifickým ukazatelem existujících nedostatků ve výchově a v sociálním zrání mladého člověka. Příčiny vzniku a vývoje kriminality mládeže lze rozlišit z hlediska psychologického a sociálního. Jedná se tedy o složitý proces vzájemného působení objektivních a subjektivních faktorů a jednotlivých vzájemně působících a podmiňujících procesů a jevů vnějšího a vnitřního prostředí. Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou kriminality mládeže. Cílem mé práce je přehledná charakteristika jejích druhů, způsobů a příčin, a to jak z hlediska psychologického, tak i sociálního. Důraz kladu na proces socializace mladého jedince a význam rodiny jako jednoho z nejdůležitějších činitelů ovlivňujícího sociálně patologické chování mládeže. V závěrečné části stručně klasifikuji druhy preventivních opatření trestné činnosti mládeže.
URI: http://hdl.handle.net/10563/420
Datum: 2006-04-14
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 14.04.2016
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 4401


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
lošťáková_2006_bp.pdfZablokované 346.7Kb PDF Zobrazit/otevřít
lošťáková_2006_vp.doc 22.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet