Prevence rizikového chování středoškolské mládeže

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Prevence rizikového chování středoškolské mládeže

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Prevence rizikového chování středoškolské mládeže
Autor: Kopeček, Pavel
Vedoucí: Šalenová, Eva
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Prevence rizikového chování u středoškolské mládeže na Znojemsku" je rozčleněna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vymezuje příčiny rizikového chování, charakterizuje vybrané projevy rizikového chování, které se nejčastěji vyskytují u mládeže na středních školách, popisuje preventivní činnosti a aktivity realizované ve školním prostředí. Praktická část ve formě výzkumu analyzuje a vyhodnocuje empirická data získaná v podobě zkušeností středoškolské mládeže v oblasti prevence rizikového chování v prostředí znojemských středních škol. Na bázi kvantitativních metod za použití metod četností, pořadí četností, spekulativní analýzy a následné využití metody falzifikace bylo možné provést vyhodnocení a vysvětlení dosažených výsledků výzkumu s cílem zjistit, zda je mládež ovlivněna výskytem rizikového chování, které příčiny se podílejí na jeho existenci a jaké formy a způsoby prevence jsou realizované na znojemských středních školách, aby došlo k zamezení vzniku negativních projevů chování. Význam a přínos práce spočívá v poskytnutí cenných rad a informací pro metodiky prevence a výchovné poradce, aby jejich preventivní a výchovné působení bylo efektivní, dále i pro ohroženou mládež, aby mohla účinně předcházet rizikovým projevům chování a jejím zátěžovým faktorům.
URI: http://hdl.handle.net/10563/42231
Datum: 2018-01-11
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: E 50025


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
kopeček_2018_dp.pdf 2.286Mb PDF Zobrazit/otevřít None
kopeček_2018_op.docx 18.24Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
kopeček_2018_vp.docx 18.35Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet