Nespolupracující rodiče z pohledu učitelek mateřských škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nespolupracující rodiče z pohledu učitelek mateřských škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Chumchalová, Alena
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:27Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:27Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42811
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nespolupracujícími rodiči z pohledu učitelek mateřských škol. Práce sumarizuje zapojení rodičů do spolupráce s mateřskou školou, popisuje typy problémových rodin a obvyklé projevy chování rodičů ve vztahu k mateřské škole. Cílem výzkumné části je především odkrýt a popsat, jak učitelky mateřských škol charakterizují nespolupracujícího rodiče. Kvalitativně orientovaný výzkum je založen na interview s učitelkami mateřských škol, které sdílí své postoje, názory a zkušenosti s nespolupracujícími rodiči. Výsledky popisují, jak učitelky vnímají spolupráci a nespolupráce, jak probíhá komunikace s nespolupracujícím rodičem a jak nespolupracující rodiče můžeme blíže specifikovat.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vztah školy a rodiny cs
dc.subject nespolupracující rodiče cs
dc.subject typy rodičů podle spolupráce s mateřskou školou cs
dc.subject The school-family relations en
dc.subject uncooperating parents en
dc.subject types of parents according to their cooperation with kindergarten en
dc.title Nespolupracující rodiče z pohledu učitelek mateřských škol
dc.title.alternative Uncooperative parents from the point of view of preschool teachers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Petrů Puhrová, Barbora
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the uncooperating parents from the point of view of preschool teachers. The work summarizes the involvement of parents in cooperation with the kindergarten, describes the types of problem families and the usual manifestations of the behavior of the parents in relation to kindergarten. The aim of the research part is mainly to discover and describe how preschool teachers characterize the uncooperating parents. Qualitatively oriented research is based on interviews with preschool teachers who share their attitudes, opinions and experiences with uncooperating parents. The results describe how teachers perceive the cooperation and uncooperation, how is the communication with the uncooperative parent and how the uncooperating parents, we can specify further.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 47891
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
chumchalová_2018_dp.pdf 1.918Mb PDF View/Open None
chumchalová_2018_op.docx 16.64Kb Unknown View/Open None
chumchalová_2018_vp.docx 17.97Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account