Podpora adaptace dětí mladších tří let do prostředí mateřské školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podpora adaptace dětí mladších tří let do prostředí mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Hana
dc.contributor.author Chýlová, Helena
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:29Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:29Z
dc.date.issued 2017-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/42833
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na podporu adaptace dětí mladších tří let do pro-středí mateřské školy. Práce v teoretické části obsahuje základní pojmy, které jsou zásadní pro bakalářskou práci. Praktická část popisuje výsledky kvalitativního výzkumu, který je tvořen výsledky deseti rozhovorů s učiteli mateřských škol. Cílem bylo zjistit, jak právě oni vnímají tuto problematiku a jaké jsou možnosti podpory této adaptace. V poslední části jsem interpretovala výsledky, které z výzkumu vyplynuly a také jsem navrhla jistá doporučení pro praxi.
dc.format 58 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Adaptace dítěte do prostředí mateřské školy emoční projevy cs
dc.subject komunikace dítěte cs
dc.subject přijímání pravidel cs
dc.subject sebeobsluha cs
dc.subject Child´s adaptation into kindergarten environment emotional expressions en
dc.subject child´s commu-nication en
dc.subject accepting the rules en
dc.subject self-service en
dc.title Podpora adaptace dětí mladších tří let do prostředí mateřské školy
dc.title.alternative Support for children's adaptation to kindergarten environment for children under three years of age
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2018-06-11
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I focused on a support of adaptation of children younger than three years old into kindergarten environment. In the theoretical part the work contains basic terms, which are main for the bachelor thesis. The practical part describes the results of a quantitative research, which is formed by the results of ten dialogues with kindergarten teachers. The aim was to find out how they perceive this issue and what the supportive possibilities of the adaptation are. In the last part, I interpreted the results, which emerged from the research, and suggested certain recommendations for practice.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 47923
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
chýlová_2018_dp.pdf 2.094Mb PDF View/Open None
chýlová_2018_op.docx 16.64Kb Unknown View/Open None
chýlová_2018_vp.docx 17.91Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account