Formativní hodnocení ve vzdělávání pohledem rodičů žáků prvního stupně základního vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formativní hodnocení ve vzdělávání pohledem rodičů žáků prvního stupně základního vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Baklíková, Magdaléna
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:38Z
dc.date.issued 2017-11-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43090
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje tématu školního hodnocení, které svým působením může žáky v základním vzdělávání celoživotně ovlivnit. Práce se proto zaměřuje na formativní hodnocení, které používá místo jazyka posuzujícího jazyk popisný, a tím se snaží pozitivně ovlivňovat učební činnosti a výsledky žáků. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje školnímu hodnocení obecně. Kapitola je doplněna souvisejícími pojmy, jako jsou pedagogické hodnocení, účastníci školního hodnocení, cíle a funkce školního hodnocení a formy školního hodnocení. Druhá kapitola se věnuje školnímu hodnocení, jeho vlivu na žáka a s tím spojenými pojmy, jako školský stres a školní fobie, popisuje negativní vliv sumativního hodnocení, problematiku známkování a tlaku, který na žáka vyvíjí pro něj důležité autority, tedy rodiče a učitelé. Třetí kapitola se zaměřuje na formativní hodnocení a na jeho metody. Praktická část pomocí kvalitativní metody výzkumu zkoumá pohled rodičů na formativní hodnocení. Výzkum si pomocí rozhovoru klade za cíl zjistit, jaké bariéry brání rodičům v přijímání formativního hodnocení jejich dětí.
dc.format 83 s. (152 756 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Školní hodnocení cs
dc.subject funkce a formy školního hodnocení cs
dc.subject účastníci školního hodnocení cs
dc.subject vliv školního hodnocení cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject formativní hodnocení cs
dc.subject School assessment en
dc.subject functions and forms of school assessment en
dc.subject participants in school assessment en
dc.subject the influence of school assessment en
dc.subject marking en
dc.subject formative assessment en
dc.title Formativní hodnocení ve vzdělávání pohledem rodičů žáků prvního stupně základního vzdělávání
dc.title.alternative Formative Assessment in the Educational Viewpoint of Parents of Primary School Pupils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2018-05-21
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the theme of school assessment, which can influence lifelong pupils of primary level of education. Therefore, the work focuses on formative assessment that uses descriptive language instead of assessing language and thus it tries to influence the teaching activities and the results of the pupils in a positive way. Theoretical part is divided into three chapters. The first chapter is concerned with the school assessment in general. This chapter includes related terms, such as pedagogical assessment, participants in school assessment, goals, functions and forms of school assessment. The second chapter focuses on school assessment, its influence on the pupil and related concepts, such as school stress and school phobia, describes the negative influence of summative assessment, the issue of marking and the pressure, which parents and teachers exert on pupils. The aim of the third chapter is formative assessment and its methods. The practical part, using the qualitative method of research, examines the view of parents on the formative assessment. The objective of this research, through the interview, is to find out what barriers impede parents in the accepting of formative assessment of their children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 48246
dc.date.submitted 2018-04-20


Files in this item

Files Size Format View Description
baklíková_2018_dp.pdf 3.062Mb PDF View/Open None
baklíková_2018_op.docx 16.90Kb Unknown View/Open None
baklíková_2018_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account