Vliv prostředí a zkušenosti s alkoholem u žáků 9. ročníků ve Zlínském kraji

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv prostředí a zkušenosti s alkoholem u žáků 9. ročníků ve Zlínském kraji

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv prostředí a zkušenosti s alkoholem u žáků 9. ročníků ve Zlínském kraji
Autor: Honigová, Denisa
Vedoucí: Kočvarová, Ilona
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na žáky 9. třídy základní školy. Zkoumá, jaké mají žáci 9. tříd zkušenosti s konzumací alkoholických nápojů a jaký vliv má na ně prostředí, ve kterém se pohybují. Zaměřuje se na vliv rodinného prostředí, vliv přátel, trávení volného času a na subjektivně vnímanou dostupnost alkoholických nápojů žáků 9. tříd. Na závěr se diplomová práce zaměřuje na to, zda existují rozdíly mezi jednotlivými základními škola-mi, co se týká konzumace a zkušeností s alkoholickými nápoji. Věková hranice, kdy děti začínají konzumovat alkoholické nápoje, se snižuje. Situace s pitím alkoholických nápojů nezletilých je v České republice nejhorší z celé Evropy a rapidně se zhoršila po revoluci. V rámci řešení problému byl zvolen kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Výsledky z dotazníkového šetření budou předány všem základním školám, které se vý-zkumu zúčastnily a budou pro ně zpětnou vazbou, zda je této problematice potřeba věnovat více preventivních opatření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/43490
Datum: 2017-12-01
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 48827


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
honigová_2018_dp.pdf 5.694Mb PDF Zobrazit/otevřít None
honigová_2018_op.docx 19.53Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
honigová_2018_vp.docx 18.70Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet