An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Juríčková, Katarína
dc.date.accessioned 2018-10-01T07:31:53Z
dc.date.available 2018-10-01T07:31:53Z
dc.date.issued 2018-07-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43705
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace ve vybrané společnosti sídlící na Slovensku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části bylo shromáždění, studium a následné zpracování literární rešerše zejména z oblasti marketingu, marketingové komunikace, vybraných marketingových analýz a poté formulování teoretických východisek souvisejících se zpracováním části praktické. Praktická část si kladla za cíl realizaci analýzy současného stavu marketingové komunikace ve vybrané společnosti. V této části byly mimo jiné použity vybrané situační marketingové analýzy, které dopomohly k řešení výzkumného problému.
dc.format 70 s. (93 944)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject analysis en
dc.subject communication mix en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.title An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company
dc.title.alternative An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaněk, Jiří
dc.date.accepted 2018-09-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the analysis of the marketing communication of the selected company situated in Slovakia. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The aim of the theoretical part was to acquire, study and formulate the literary research mainly focused on marketing, marketing communication, selected marketing analyzes and to define the theoretical bases related to the practical part. The aim of the practical part was the analysis of the current state of marketing communication of the selected company. In this part, the selected situational marketing analyzes were used, which helped solve the research questions.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 50712
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-08-22


Files in this item

Files Size Format View Description
juríčková_2018_dp.pdf 1.547Mb PDF View/Open None
juríčková_2018_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
juríčková_2018_vp.doc 85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account