Analýza úspěšnosti zavedení nového výrobku na český trh

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza úspěšnosti zavedení nového výrobku na český trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krchová, Hana
dc.contributor.author Stavělová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:06:45Z
dc.date.available 2010-07-15T18:06:45Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4381
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je analýza úspěšnosti zavedení nového výrobku firmou CE WOOD a.s. Zlín na český trh. Teoretická část je zaměřena na objasnění pojmu výrobek, jeho postavení na trhu, popisu životního cyklu výrobku a objasnění pojmu inovace. Součástí teoretické části je rovněž seznámení s PEST analýzou a Porterovou analýzou. V praktické nebo také v analytické části je věnována pozornost popisu lepeného hranolu, jeho výrobě, životnímu cyklu. Dále pomocí PEST analýzy, Porterovy analýzy a zhodnocení konkurence včetně marketingové-ho mixu je vypracováno doporučení pro firemní inovační politiku co se týče zavedení dře-věného lepeného hranolu na český trh firmou CE WOOD a.s. Zlín. cs
dc.format 62 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1481404 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Výrobek cs
dc.subject životní cyklus výrobku cs
dc.subject inovace cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject Product en
dc.subject life cycle en
dc.subject innovation en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter analysis of five competitive strenght en
dc.subject marketing mix en
dc.title Analýza úspěšnosti zavedení nového výrobku na český trh cs
dc.title.alternative The analysis of fruitfulness implementation a new product to the Czech market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Jaroslava
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is analysis of fruitfulness implementation a new product to the Czech market by company CE WOOD a.s. Zlín. The theoretical part is focused to make clear the conception product, his position on the market, description of the life cycle and make clear the conception innovation. Part of the theoretical part is identification with PEST analysis and Porter analysis of five competitive strenght. The practical part includes the description of the glued beam, his technology and the life cycle. References for the company innovative policy are elaborated with the aid of PEST analysis, Porter analysis of five competitive strenght and evaluation of the competi-tion including marketing mix. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5574
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
stavělová_2007_bp.pdfBlocked 1.412Mb PDF View/Open
stavělová_2007_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
stavělová_2007_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account