Nákupní a prodejní strategie vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nákupní a prodejní strategie vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viskup, Pavel
dc.contributor.author Fryštáková, Lucie
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:25Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:25Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43971
dc.description.abstract Diplomová práce "Nákupní a prodejní strategie vybrané společnosti" je zaměřena na klíčové aspekty ovlivňující nákupní chování zákazníků a na jednotlivé kroky, které předchází samotnému prodeji. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje literární rešerši předmětné problematiky, vymezuje základní pojmy a poskytuje všeobecný přehled a základ, nezbytný pro pochopení principů uskutečňujících se v této oblasti. Praktická část se skládá z analýzy prodeje, výpočtů a stanovení optimálního systému objednávek.
dc.format 96 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obchod cs
dc.subject maloobchod cs
dc.subject nákupní chování a rozhodování cs
dc.subject nákupní atmosféra cs
dc.subject marketing cs
dc.subject logistika cs
dc.subject prodej cs
dc.subject nákup cs
dc.subject objednávky cs
dc.subject store en
dc.subject retail en
dc.subject purchasing behavior and decision making en
dc.subject shopping atmosphere en
dc.subject marketing en
dc.subject logistics en
dc.subject sale en
dc.subject purchase en
dc.subject orders en
dc.title Nákupní a prodejní strategie vybrané společnosti
dc.title.alternative Purchasing and Sales Strategy of the Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated The thesis "Purchasing and sales strategy of the selected company" is focused on the key aspects influencing the purchasing behavior of customers and on the individual steps that precede the sale itself. It is divided into two parts, both theoretical and practical. The theoretical part contains a literature review of the subject matter. It defines the basic concepts and provides a general overview and basis, necessary for understanding the principles in this area. The practical part consists of analysis of sales, calculations and determination of optimal order system.
dc.description.department Ústav logistiky
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 50954
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
fryštáková_2019_dp.pdf 4.829Mb PDF View/Open None
fryštáková_2019_op.pdf 315Kb PDF View/Open None
fryštáková_2019_vp.pdf 175.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account