Inkluzivní vzdělávání z pohledu asistentů pedagoga

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluzivní vzdělávání z pohledu asistentů pedagoga

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrnčiříková, Zuzana
dc.contributor.author Dolanská, Kristýna
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:30Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:30Z
dc.date.issued 2018-11-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44093
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá inkluzivním vzděláváním pohledem asistentů pedagoga. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmu inkluzivního vzdělávání a stavem v České republice. Také je zde vztah integrace a inkluze. Dále se definuje pojem inkluzivní škola, jak ji rozeznat, kdo jsou její aktéři a jaké jsou vlivy na úspěšnou inkluzi. V závěrečné části teoretického úseku se zabývá asistentem pedagoga, osobnostními a kvalifikačními předpoklady, metodikou, a především spoluprací s aktéry inkluzivního vzdělávání. Praktická část je stavěna na polostrukturovaném rozhovoru s asistenty pedagoga. Cílem diplomové práce je zjištění pohledu asistentů pedagoga na inkluzivní vzdělávání.
dc.format 68 s. (23233 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní škola cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject spolupráce s aktéry inkluzivního vzdělávání cs
dc.subject Inclusive education en
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive school en
dc.subject teaching assistant en
dc.subject collaboration with actors in inclusive education en
dc.title Inkluzivní vzdělávání z pohledu asistentů pedagoga
dc.title.alternative Inclusive Education from the Point of View of Teacher Assistants
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hanková, Magdalena
dc.date.accepted 2019-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with inclusive education from the teacher assistants point of view. The theoretical part focuses on the definition of the concept of the inclusive education and the situation in the Czech Republic. There is also a relationship of integration and inclusion. It also defines the notion of inclusive school system, how to recognize it, who are the main characters are and what are the effects of successful inclusion. The final part of the theoretical section, deals with a teacher's assistant, personality and qualification prerequisites, methodology and above all, cooperation with inclusive education actors. The practical part is based on a semi-structured interview with pedagogical assistants. The aim of this diploma thesis is to find out the view of pedagogical assistants in inclusive education.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 51091
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
dolanská_2019_dp.pdf 1.808Mb PDF View/Open None
dolanská_2019_op.docx 20.31Kb Unknown View/Open None
dolanská_2019_vp.docx 17.28Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account