Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji
Autor: Bochníčková, Michaela
Vedoucí: Balaban Cakirpaloglu, Irena
Abstrakt: Teoretická část této bakalářské práce vymezuje principy inkluzivního vzdělávání, kurikulární dokumenty, legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání a podpůrná opatření. Druhá kapitola se zaměřuje na jednotlivá specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s nadáním. Třetí kapitola pak popisuje úlohu školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. Je zde uvedena také role rodiny v rámci inkluzivního vzdělávání. Poslední kapitola se zaměřuje na postavení učitele a asistenta pedagoga a na jejich vzájemnou spolupráci. Empirická část bakalářské práce se snaží zodpovědět hlavní výzkumnou otázku prostřednictvím rozboru dotazníků, které byly určeny pro učitele prvního stupně základních škol Jihomoravského kraje. Konkrétně dotazník zkoumá názory učitelů na přínos inkluzivního vzdělávání. Dotazník se dále zaměřoval na identifikaci možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V dotazníku bylo také zahrnuto postavení asistenta pedagoga z pohledu učitelů. Respondenti odpovídali také na vhodnost zařazení konkrétních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, a také uváděli přístup k žákům. Nakonec je vymezena efektivita spolupráce učitelů s odborníky a s rodinou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/44288
Datum: 2018-11-27
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
bochníčková_2019_dp.pdf 4.022Mb PDF Zobrazit/otevřít None
bochníčková_2019_op.docx 15.68Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
bochníčková_2019_vp.docx 18.10Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet