Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji

Show full item record

No preview available
Title: Inkluze ve vzdělávání pohledem učitelů prvního stupně základních škol v Jihomoravském kraji
Author: Bochníčková, Michaela
Advisor: Balaban Cakirpaloglu, Irena
Abstract: Teoretická část této bakalářské práce vymezuje principy inkluzivního vzdělávání, kurikulární dokumenty, legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání a podpůrná opatření. Druhá kapitola se zaměřuje na jednotlivá specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s nadáním. Třetí kapitola pak popisuje úlohu školního poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. Je zde uvedena také role rodiny v rámci inkluzivního vzdělávání. Poslední kapitola se zaměřuje na postavení učitele a asistenta pedagoga a na jejich vzájemnou spolupráci. Empirická část bakalářské práce se snaží zodpovědět hlavní výzkumnou otázku prostřednictvím rozboru dotazníků, které byly určeny pro učitele prvního stupně základních škol Jihomoravského kraje. Konkrétně dotazník zkoumá názory učitelů na přínos inkluzivního vzdělávání. Dotazník se dále zaměřoval na identifikaci možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V dotazníku bylo také zahrnuto postavení asistenta pedagoga z pohledu učitelů. Respondenti odpovídali také na vhodnost zařazení konkrétních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, a také uváděli přístup k žákům. Nakonec je vymezena efektivita spolupráce učitelů s odborníky a s rodinou.
URI: http://hdl.handle.net/10563/44288
Date: 2018-11-27
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
bochníčková_2019_dp.pdf 4.022Mb PDF View/Open None
bochníčková_2019_op.docx 15.68Kb Unknown View/Open None
bochníčková_2019_vp.docx 18.10Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account