Projekt návrhu marketingového plánu firmy Walhalla, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt návrhu marketingového plánu firmy Walhalla, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Saparová, Silvia
dc.contributor.author Chmel, Alexander
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:41:29Z
dc.date.available 2010-07-15T18:41:29Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4446
dc.description.abstract Táto práca chce ponúknuť pohľad na podstatu, zásady, možnosti a v súčasnosti i nevyhnutnosť marketingového plánovania pri udržaní rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami firmy. Práca sa delí na tieto dve hlavné časti: Časť 1 podáva teoretické východiská filozofie marketingovo riadenej firmy; zaoberá sa podstatou podnikania v službách. Časť 2 je praktického charakteru; zásady a techniky marketingového plánovania sú tu aplikované na podmienky vlastnej firmy a vyusťujú do marketingového plánu firmy. cs
dc.format 71 s., 6 s. obr. príloh. cs
dc.format.extent 2526555 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Kľúčové slová: potreby cs
dc.subject statky cs
dc.subject tovar cs
dc.subject služby cs
dc.subject stravovacie služby cs
dc.subject spotreba cs
dc.subject produkcia cs
dc.subject produkt cs
dc.subject predaj cs
dc.subject trh cs
dc.subject výskum trhu cs
dc.subject podnikanie cs
dc.subject podnik cs
dc.subject firma cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject ciele cs
dc.subject analýza cs
dc.subject stratégia cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject konkurencia cs
dc.subject Keywords: Needs en
dc.subject properties en
dc.subject goods en
dc.subject services en
dc.subject board services en
dc.subject consumption en
dc.subject production en
dc.subject product en
dc.subject sale en
dc.subject market en
dc.subject research of market en
dc.subject enterprise en
dc.subject company en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing plan en
dc.subject objectives en
dc.subject analyse en
dc.subject strategy en
dc.subject clients en
dc.subject competition en
dc.title Projekt návrhu marketingového plánu firmy Walhalla, s.r.o. cs
dc.title.alternative The project of the marketing plan design for company Walhalla, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Eva
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated This diploma work offers a view of subject-matter, principle, posibility and on the present a necessary of the marketing planning at the maintenance among purpose and possibilities of company. The diploma work is devided into two main parts: Part I. It presents theoretical scopes of the philosophy of the marketing-controlled company and deals with the subject-matter of service businesses. Part II. It is of practical charakter, principles and techniques of the marketing planning are applied to conditions of self company here and opens into company's marketing plan. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6794
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
chmel_2007_dp.pdfBlocked 2.409Mb PDF View/Open
chmel_2007_vp.doc 2.348Mb Microsoft Word View/Open
chmel_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account