Problematika motivace a postoje odsouzených k možnosti zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Hradec Králové.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika motivace a postoje odsouzených k možnosti zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Hradec Králové.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana
dc.contributor.author Laksar, Zdeněk
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:54:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:06Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4483
dc.description.abstract Tato závěrečná práce je zaměřena na zaměstnávání odsouzených v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody, tzn. na informace vztahující se k výkonu trestu odnětí svobody, k problematice zaměstnávání odsouzených a k faktorům ovlivňujícím zaměstnanost a motivaci odsouzených k práci ve výkonu trestu odnětí svobody. V práci jsou uvedeny také některé statistické údaje o zaměstnanosti odsouzených a legislativa spojená s výkonem trestu odnětí svobody a se zaměstnáváním a odměňováním odsouzených. Dále jsou zde zmíněny informace o věznici Hradec Králové z pohledu výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnanosti odsouzených. Výzkum je zaměřen na motivaci a postoj odsouzených k možnosti zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Hradec Králové a zodpoví nám některé otázky zaměřené na výše uvedenou problematiku. cs
dc.format 59 s., 8 s. příloh. cs
dc.format.extent 527181 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.05.2009
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject zaměstnávání cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject motivace cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject postoj cs
dc.subject serving a term of imprisonment en
dc.subject employment en
dc.subject employing en
dc.subject convict en
dc.subject motivation en
dc.subject re-socialisation en
dc.subject attitude en
dc.title Problematika motivace a postoje odsouzených k možnosti zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici Hradec Králové. cs
dc.title.alternative The issue of stimulating motivation in and the attitude of convicts to eventual employment while serving their imprisonment term in the prison in Hradec Králové. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Enachescu-Hroncová, Iva
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The thesis addresses the issue of employing convicts serving their terms of imprisonment, i.e. information related to service of a term of imprisonment, the issue of employing convicts and factors affecting employment and motivating convicts to work while serving their terms of imprisonment. The paper gives selected statistical data on the employment of convicts and legislation concerning serving prison terms and employing and remunerating convicts. It also contains information about the prison in Hradec Králové viewed from the relationship between serving a term of imprisonment and employing convicts. Research is directed at studying the motivation and attitude of people serving their terms of imprisonment in the Hradec Králové prison and is to give us some answers to the subject matter. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6685
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
laksar_2007_bp.pdfBlocked 514.8Kb PDF View/Open
laksar_2007_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
laksar_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account