Zdokonalení systému hodnocení pracovníků firmy Impromat klima, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zdokonalení systému hodnocení pracovníků firmy Impromat klima, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Drábková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:00:43Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4502
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce bylo Zdokonalení systému hodnocení pracovníků firmy Im-promat klima, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně. Nejprve jsem se zabývala teoretickými po-znatky, podstatou a přístupy k hodnocení, předmětem, kritérii a metodami hodnocení. V praktické části jsem se věnovala charakteristice podniku, analýzou systému hodnocení ve sledované firmě, kde bylo provedeno dotazníkové šetření. Na základě zjištěných poznatků jsem v závěrečné části stanovila návrhy, které by měly vést ke zlepšení oblasti hodnocení pracovníků. cs
dc.format 76 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 1186976 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject hodnocení pracovníků cs
dc.subject hodnotící formulář cs
dc.subject hodnotící rozhovor cs
dc.subject systém hodnocení cs
dc.subject kritéria hodnocení cs
dc.subject metody hodnocení cs
dc.subject hodnotitelé cs
dc.subject evaluation of employees en
dc.subject evaluative form en
dc.subject evaluative interview en
dc.subject system of evaluation en
dc.subject kriteria of evaluation en
dc.subject ways of evaluation en
dc.subject evaluaters en
dc.title Zdokonalení systému hodnocení pracovníků firmy Impromat klima, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně cs
dc.title.alternative Improvement of system of evaluation of employees in company Impromat Klima Ltd., Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hánová, Martina
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is Improvement of system of evaluation of employees in company Impromat Klima Ltd., Zlín. First of all I concentrated on theoretic knowledge, the principles and attitude to evaluation, the aim, criteria and ways of appreciation. In practice I devoted myself to the characterization of the company where I had made the questionnaire research. Thanks to cognisances that I had found out during my baccalaureate's work expe-rience, I made out the suggestions and schemes how to improve the evaluation of the em-ployees. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6836
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
drábková_2007_bp.pdfBlocked 1.131Mb PDF View/Open
drábková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
drábková_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account